Modlitba díků a chval

V neděli večer se jednou za 14 dní se setkává skupinka farníků ke společné modlitbě za vše, co si neseme životem – starosti i radosti. Modlitba je nesena zpěvy z Taizé, které se vybírají pro každé setkání zvlášť a podle okolností se před začátkem vlastních modliteb nacvičí nebo alespoň krátce vyzkouší ve farní místnosti, kde je možné si při čaji i pohovořit. Následně se zhruba v 19:30 hodin všichni přesunou do kaple. Před Nejsvětější svátostí se Bohu přednášejí chvály, děkovné modlitby i prosby, čtou se úryvky z Písma. Jednotlivé modlitební bloky jsou prokládány chvílemi ticha a celou modlitbu bohatě doplňují zpěvy z Taizé. Modlitba obvykle končí kolem 21 hodin.

Pro toho, kdo by se chtěl připojit, je dobré se buď stavit po nedělní mši svaté v sakristii a tam získat více informací, nebo přijít večer v 19 hodin do farní místnosti přímo na začátek setkání.