Novinky

Benefiční koncert 19.6.2024 od 16:00 - AKTUALIZOVÁNO

 17.06.2024 | 19. 6. 2024 proběhne hudební den na Vyšehradě. Zveme na koncert do baziliky sv. Petra a Pavla v 16:00. Vystoupí Jana Cecile Mimrová (varhany) a Ludmila Pavlová (housle). Program završí koncert symfonického orchestru FOK pod širým nebem.

Více

Den památky obětí komunistického režimu

 17.06.2024 | V předvečer Dne památky obětí komunistického režimu - ve středu 26. června 2024 od 16.00 hod. Vás zveme do baziliky sv. Petra a Pavla a následně na vyšehradský hřbitov k symbolickému hrobu Dr. Milady Horákové a k Památníku kněží, řeholníků a řeholnic na pietní akt k uctění památky obětí totalitních režimů.

Otevřít PDF

Slavnost sv. Petra a Pavla

 17.06.2024 | Srdečně vás zveme na slavnostní mši svatou 28.6.2023 od 18:00

Otevřít PDF

POOHLÉDNUTÍ ZA NOCI KOSTELŮ

 08.06.2024 | Vyšehradské kostely, které během Noci kostelů nabízely bohatý program, navštívilo rekordní množství návštěvníků - zaznamenali jsme celkem 10255 vstupů (bazilika sv. Petra a Pavla 4060 vstupů, rotunda sv. Martina 1950, kostel Stětí sv. Jana Křtitele 1245, kaple Panny Marie Šancovní 1400 a bazilika sv. Vavřince 1600 vstupů). Do přípravy a zajištění se zapojilo celkem 36 dobrovolníků (21 farníků, vyšehradské řeholní sestry, zaměstnanci vyšehradské kapituly a farnosti) a umělci, díky kterým jsme mohli poskytnout i umělecký zážitek.

Více

NOC KOSTELŮ NA VYŠEHRADĚ

 31.05.2024 | V pátek 7. června 2024 otevře své brány 1785 kostelů a modliteben po celé České republice v rámci 16. ročníku Noci kostelů. Pro návštěvníky je připraveno 6876 různých programů. Zveme Vás na Vyšehrad, kde budou pro Vás otevřeny bazilika sv. Petra a Pavla, rotunda sv. Martina, bazilika sv. Vavřince, Kostel Stětí sv. Jana Křtitele i Kaple Panny Marie Šancovní.

Více

VARHANNÍ VYŠEHRAD 2024

 14.05.2024 | Srdečně zveme do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě na varhaní koncerty.

Otevřít PDF

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s PedF UK vás srdečně zvou na koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova

 14.05.2024 | Ve středu 22. května 2024 od 19.00 hod. vás srdečně zveme do baziliky sv. Petra a Pavla na koncert, na kterém zazní mše D dur od Antonína Dvořáka. Účinkují Collegium paedagogicum, smíšený sbor a komorní orchestr PedF UK a Piccolo coro & Piccola orchestra. Řídí Marek Valášek

Více

Večer chval na Vyšehradě

 05.05.2024 | Pokojná modlitba, worship, písničky, ztišení, neformální atmosféra.

Více

Slavnostní instalace nového probošta a mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně

 09.04.2024 | V pondělí 8. dubna na Slavnost Zvěstování Páně byl děkanem kapituly P. Mgr. Ing. Michalem Němečkem slavnostně instalován 79. probošt vyšehradské kapituly P. Mgr. Jan Kotas, S.L.L.. Po vlastním obřadu instalace následovala pontifikální mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a spolu s dalšími kanovníky a kněžími koncelebroval také apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo a biskup Mons. Ladislav Hučko. Pražský arcibiskup na závěr bohoslužby ocenil stříbrnou medailí sv. Jana Nepomuckého dosavadního probošta vyšehradské kapituly Mons. Aleše Opatrného.

Více

Zveme Vás na slavnostní instalaci nového probošta

 28.03.2024 | 8.4. 2024 od 17:30 Vás srdečně zveme do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě na slavností instalaci nového probošta

Otevřít PDF

Velikonoční bohoslužby 2024 na Vyšehradě

 27.03.2024 | Přehled bohoslužeb ve Svatém týdnu a na Velikonoce v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Více

Zamyšlení k Velkému pátku: pozvat ke kříži...

 27.03.2024 | Nedávno jsem dostal email od ženy, která se díky mnoha děsivým událostem ve svém životě ocitla sama. Velké téma jejího života je odpuštění lidem, kteří jí krutě ublížili. Její slova se přímo vztahují k Velikonocům a vystihují zkušenost, kterou bych lépe neuměl popsat.

Více