Farnost

Pojem farnosti je odvozen od řeckého sousloví „par oikos“ – okolí domu. Označuje tedy společenství, které se schází kolem farního kostela, domu Páně. V jeho čele stojí zpravidla kněz – farář nebo administrátor. Většinou zahrnuje určité území, což v případě Vyšehradu je jen malá oblast okolních ulic směrem ku Praze 2. Farnost je církevní právnickou osobou. Pravidelně se zde lidé především schází ke slavení nedělní bohoslužby, ale ve farnosti prožívají také události svého života, jako jsou křty dětí, svatba, různá životní jubilea, ale i jiné životní události, ať jsou milé či obtížné. Více o bohoslužbách a svátostech zde. V rámci farnosti probíhají ale také další pravidelné aktivity.


Výuka náboženství pro děti

Vyšehradská farnost je malá, proto zajišťujeme výuku náboženství podle počtu dětí, které se na začátku školního roku sejdou.

Více

Schola farnosti

I v malém souboru jde dosáhnout velkých věcí...

Více

Setkání u kávy ve farní místnosti

Pravidelně po nedělních bohoslužbách je možné přijít na kus řeči...

Více

Modlitba díků a chval

Modlitební setkání s volně formulovanou modlitbou a zvěvy z Taizé

Více