Farnost

Pojem farnosti je odvozen od řeckého sousloví „par oikos“ – okolí domu. Označuje tedy společenství, které se schází ve farním kostele, domu Páně. V čele farního společenství stojí zpravidla kněz – farář nebo administrátor. Většinou zahrnuje určité území, což v případě Vyšehradu je jen malá oblast okolních ulic směrem ku Praze 2. Farnost je církevní právnickou osobou. Pravidelně se zde lidé scházejí především ke slavení nedělní bohoslužby, ale prožívají zde také významné události svého života, jako jsou křty dětí, svatba nebo různá životní jubilea. Sdílejí zde spolu i jiné životní události, radostné i obtížné. Více o bohoslužbách a svátostech zde. V rámci farnosti probíhají kromě bohoslužeb ještě další pravidelné aktivity.


Informace o zpracovávání osobních údajů

Naše farnost musí zpracovávat některé osobní údaje. Více se lze dozvědět v článku.

Více

Výuka náboženství pro děti

Vyšehradská farnost je malá, proto zajišťujeme výuku náboženství podle počtu dětí, které se na začátku školního roku sejdou.

Více

Schola farnosti

I v malém souboru jde dosáhnout velkých věcí...

Více

Setkání u kávy ve farní místnosti

Pravidelně po nedělních bohoslužbách je možné přijít na kus řeči...

Více

Modlitba díků a chval

Modlitební setkání s volně formulovanou modlitbou a zpěvy z Taizé

Více