Aktuální program 19. - 26. září 2021

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

Po celý týden je bazilika otevřena k individuální modlitbě od 10 do 18 hodin.

19. 9. NEDĚLE: 25. neděle v mezidobí
8:30 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
9:30 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
9:30 setkání u kávy ve farní místnosti
10:30 křest Eliána Novotného (P. A. Opatrný)
11:15 křest Karolíny Matyášové (P. A. Opatrný)

20. 9. PONDĚLÍ: Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků                                           

18:00 mše sv. v bazilice (P. D. Vopřada)

21. 9. ÚTERÝ: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

22. 9. STŘEDA: 25. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

23. 9. ČTVRTEK: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za nemocné a za ty, kdo o ně pečují; příležitost ke svátosti smíření (P. M. Němeček)

24. 9. PÁTEK: 25. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

25. 9. SOBOTA: 25. týden v mezidobí
8:00 mše sv. v bazilice (P. D. Vopřada)

26. 9. NEDĚLE: 26. neděle v mezidobí
8:30 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
9:30 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
9:30 setkání u kávy ve farní místnosti
10:45 křest Lukáše Rödera (P. M. Němeček)
15:00 křest Sofie Fabianové (P. D. Vopřada)
17:00 varhanní koncert v bazilice
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti

 Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se scházejí kolem farního kostela. Tímto kostelem je na Vyšehradě bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci farního společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, organizujeme přípravy na křest a na přijetí svátosti manželství, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan kapituly.

Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

Další...

Novinky více...

Od začátku prázdnin změna bohoslužeb

 27.06.2021 | Od 1. 7. budou jinak víkendové bohoslužby!

Více

Bohoslužby od května

 30.04.2021 | Bohoslužby zůstávají nadále ve stejném režimu i po rozvolnění vládních opatření.

Více

Putovní ikona Sv. Ludmily na Vyšehradě

 17.04.2021 | Ikona Sv. Ludmila - Matka věřících české země byla vytvořena k jubileu 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily. Od 12. do 25. 4. je na Vyšehradě.

Více