Aktuální program 20. - 27. září 2020

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

20. 9. NEDĚLE: 25. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:30 křest Jakuba Chrásta (P. Němeček) 
11:30 křest Jany Petržalkové (P. Opatrný)
17:00 varhanní koncert v bazilice

21. 9. PONDĚLÍ: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18:00 mše sv. v bazilice (P. Vopřada)

22. 9. ÚTERÝ: 25. týden v mezidobí

23. 9. STŘEDA: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
18:00 mše sv. v bazilice (P. Vopřada)

24. 9. ČTVRTEK: 25. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. Němeček) 
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za rodiny v nesnázích; příležitost ke svátosti smíření (P. Němeček) 

25. 9. PÁTEK: 25. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. Němeček)

26. 9. SOBOTA: 25. týden v mezidobí
8:00 mše sv. v bazilice (P. Němeček)
11:00 křest Klaudie Pokutové (P. V. Dohnal)

27. 9. NEDĚLE: 26. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. Němeček)
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti

 Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se scházejí kolem farního kostela. Tímto kostelem je na Vyšehradě bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci farního společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, organizujeme přípravy na křest a na přijetí svátosti manželství, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan kapituly.

Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

Další...

Novinky více...

Nová opatření proti šíření coronaviru

 18.09.2020 | Mše svatá 20. 9. bude, i když s bezpečnostními opatřeními.

Více

Roušky ve vnitřních prostorách

 10.09.2020 | Od 10. 9. 2020 je nezbytné mít zakrytá ústa a nos při návštěvě baziliky.

Více

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat už před 1. listopadem

 10.09.2020 | Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu.

Více

Bohoslužby od 3. 8. přesouváme opět do baziliky

 30.07.2020 | Vzhledem k nepříznivému vývoji coronaviru z preventivních důvodů opět přesuneme všechny mše svaté do baziliky sv. Petra a Pavla.

Více