Aktuální program 24. záři - 1. října 2023

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

24. 9. NEDĚLE: 25. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
10:30 křest v bazilice (P. A. Opatrný)
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství  (K rotundě 100/10, Praha 2)
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti

25. 9. PONDĚLÍ: 25. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)

26. 9. ÚTERÝ: 25. týden v mezidobí

27. 9. STŘEDA: Památka sv. Vincence z Paula, kněze
18:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)

28. 9. ČTVRTEK: Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa
9:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
17:00 varhanní koncert v bazilice

29. 9. PÁTEK: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

30. 9. SOBOTA: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
8:00 mše sv. v rotundě (P. A. Opatrný)

1. 10. NEDĚLE: 26. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
10:30 křest v bazilice (P. M. Němeček)
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství

 Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se scházejí kolem farního kostela. Tímto kostelem je na Vyšehradě bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci farního společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, organizujeme přípravy na křest a na přijetí svátosti manželství, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan kapituly.

Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

Další...

Novinky více...

Farní den Řk. farnosti Vyšehrad

 08.09.2023 | Zveme pravidelné návštěvníky farních bohoslužeb a aktivit na Farní den 8. 10. 2023.

Více

Začíná příprava na křest dospělých

 21.08.2023 | Příprava na křest je především cesta. Na Vyšehradě začne 10. září. Zveme jak zájemce o křest, tak i ty, kdo chtějí prohloubit svoji víru.

Více

Pozvání na koncerty 27.8. a 28.9.

 07.08.2023 | Srdečně vás zveme v neděli 27.8. 2023 a ve čtvrtek 28.9.2023 o 17:00 na varhanní koncerty.

Otevřít PDF

Pozvání na poutní mši svatou do Kosoře

 17.07.2023 | Srdečně Vás zveme v neděli 23. 7. 2023 o 16:30 na poutní mši svatou v kostele sv. Anny v Kosoři

Otevřít PDF