Aktuální program 25. září - 2. října 2022

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

Po celý týden je bazilika otevřena k individuální modlitbě od 10 do 18 hodin.

25. 9. NEDĚLE: 26. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
10:30 křest v bazilice (P. A. Opatrný)
17:30 setkání katechumenů

26. 9. PONDĚLÍ: 26. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. A. Opatrný)

27. 9. ÚTERÝ: Památka sv. Vincence z Paula, kněze

28. 9. STŘEDA: Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

29. 9. ČTVRTEK: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za nemocnici Motol a její nemocné, umírající, ošetřující; příležitost ke svátosti smíření (P. A. Opatrný)

30. 9. PÁTEK: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

1. 10. SOBOTA: Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
8:00 mše sv. v rotundě 

2. 10. NEDĚLE: 27. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 farní den v budově Kapituly
10:30 křest v bazilice (P. A. Opatrný)
17:30 setkání katechumenů
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti


 

 Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se scházejí kolem farního kostela. Tímto kostelem je na Vyšehradě bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci farního společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, organizujeme přípravy na křest a na přijetí svátosti manželství, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan kapituly.

Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

Další...

Novinky více...

Adorace - Den modliteb za mír na Ukrajině

 13.09.2022 | Ve sředu 14. září od 18:00 bude slavena mše svatá a následuje adorace věnované modlitbě za Ukrajinu.

Více

prof. Jiří Huber oslavil 90 let života

 11.09.2022 | V neděli 11. září se dožil devadesáti let otec prof. JIří Huber.

Více

Farní den Řk. farnosti Vyšehrad

 05.09.2022 | Zveme pravidelné návštěvníky farních bohoslužeb a aktivit na Farní den 2. 10. 2022.

Více

Pastýřský list kardinála D. Duky k jeho odchodu

 26.06.2022 | Kardinál Dominik Duka 2. července 2022 ukončí své dvanáctileté působení na pražském biskupském stolci a odejde do důchodu. K této příležitosti připravil pastýřský list.

Otevřít PDF