Aktuální program 26. listopadu - 3. prosince 2023

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

26. 11. NEDĚLE: Slavnost Ježíše Krista Krále
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti

27. 11. PONDĚLÍ: 34. týden v mezidobí
11:00 pohřeb P. Antonína Doležala
18:00 mše sv. v rotundě (P. D. Vopřada)

28. 11. ÚTERÝ: 34. týden v mezidobí

29. 11. STŘEDA: 34. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. J. Brož)

30. 11. ČTVRTEK: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za nemocné a za ty, kdo o ně pečují; příležitost ke svátosti smíření (P. A. Opatrný)

1. 12. PÁTEK: 34. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)

2. 12. SOBOTA: 34. týden v mezidobí
8:00 mše sv. v rotundě (P. J. Brož)
14:00 vyrábění adventních věnců ve farní místnosti

3. 12. NEDĚLE: 1. neděle adventní
9:00 mše sv. s žehnáním adventních věnců v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství

 Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se scházejí kolem farního kostela. Tímto kostelem je na Vyšehradě bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci farního společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, organizujeme přípravy na křest a na přijetí svátosti manželství, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan kapituly.

Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

Další...

Novinky více...

Farní ohlášky na neděli 26. 11. 2023

 26.11.2023 | Informace z nedělní mše svaté, plánované budoucí události.

Více

Adventní a vánoční koncerty

 25.11.2023 | Srdečně vás zveme ve středu 6. prosince, úterý 26. prosince a neděli 7.ledna 2024 vždy od 16.30 hod na adventní a vánoční koncerty do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Vstupné 200Kč. Rezervace a bližší informace: koncerty@kkvys.cz

Otevřít PDF

Adventní koncert

 24.11.2023 | V úterý 12. prosince od 18.00 hod. Vás sdružení Tichý svět zve na Adventní koncert tlumočený do znakové řeči. Účinkují pěvecký a hudební sbor Besharmonie, operní pěvec Zdeněk Plech a mužská část sboru Pueri gaudentes. Vstupné dobrovolné

Otevřít PDF

Adventní koncert

 23.11.2023 | V neděli 17. prosince od 16.30 hodin zveme na Adventní benefiční koncert v podání souboru TRIO CLASSIC (Miroslava Lendělová, alt, Monika Pešavová, mezzosoprán a Iveta Valešová, varhany). Vstupné dobrovolné

Otevřít PDF