Aktuální program 5. - 12. února 2023

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

5. 2. NEDĚLE: 5. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti

6. 2. PONDĚLÍ: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
18:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)

7. 2. ÚTERÝ: 5. týden v mezidobí

8. 2. STŘEDA: 5. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)

9. 2. ČTVRTEK: 5. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za rodiny v nesnázích; příležitost ke svátosti smíření (P. A. Opatrný)

10. 2. PÁTEK: Památka sv. Scholastiky, panny
18:00 mše sv. s udělováním svátosti nemocných v bazilice (P. M. Němeček)

11. 2. SOBOTA: 5. týden v mezidobí
8:00 mše svatá v rotundě (P. M. Němeček)
15:30  poutní mše sv. ke svatému Valentinovi v bazilice (P. M. Němeček)

12. 2. NEDĚLE: 6. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
10:30 křest v bazilice (P. A. Opatrný)

 

 

 

 Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se scházejí kolem farního kostela. Tímto kostelem je na Vyšehradě bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci farního společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, organizujeme přípravy na křest a na přijetí svátosti manželství, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan kapituly.

Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

Další...

Novinky více...

Pouť ke sv. Valentinu

 25.01.2023 | Nabízíme mimořádnou příležitost prožít v sobotu 11. 2. společný čas od 10.00 do 15.30 v krásných prostorách Vyšehradské kapituly, kde se již tradičně pořádá duchovní obnova pro snoubence a ty, kdo uvažují o manželství. Programem bude provázet P. Aleš Opatrný, vyšehradský kanovník. Přihlašovací formulář a další podrobnosti najdete na https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/. Neváhejte, kapacita je omezená. Od 15.30 Vás zveme do baziliky na poutní mši svatou, kterou celebruje děkan kapituly P. Michal Němeček. O Valentinské tradici na Vyšehradě se dočtete na https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/.

Otevřít PDF

Pozvání na koncert s komentovanou prohlídkou

 24.01.2023 | MUSICA LOCI 2023 - V sobotu 18. 2. 2023 se v bazilice sv. Petra a Pavla uskuteční slavnostní varhanní koncert k zahájení sezóny 2023, spojený s komentovanou prohlídkou baziliky. Bazilikou provede od 14 hodin Jakub Synecký, historik umění. Po komentované prohlídce následuje koncert, na kterém zazní významná díla J.S.Bacha a jeho velkých následovníků z období baroka, romantismu i hudby 20. století. Vstupné na koncert: 350/150 Kč, vstupenky je možné zakoupit přes GoOut.net a Via Musica.

Otevřít PDF

Slavnostní bohoslužba k výročí úmrtí prvního českého krále a zakladatele kapituly Vratislava II.

 13.01.2023 | Zveme Vás na slavnostní bohoslužbu slavenou při příležitosti úmrtí prvního českého krále, zakladatele Vyšehradské kapituly, Vratislava II.

Otevřít PDF

Tříkrálová sbírka na Vyšehradě

 07.01.2023 | Také na Vyšehradě je možné přispět do tříkrálové sbírky v bazilice sv. Petra a Pavla.

Více