Aktuální program 14. - 21. července 2024

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

14. 7. NEDĚLE: 15. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
10:30 křest v bazilice (P. M. Němeček)

15. 7. PONDĚLÍ: Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
18:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)

16. 7. ÚTERÝ: 15. týden v mezidobí

17. 7. STŘEDA:  15. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)

18. 7. ČTVRTEK: 15. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za nemocné a za ty, kdo o ně pečují; příležitost ke svátosti smíření (P. M. Němeček)

19. 7. PÁTEK:  15. týden v mezidobí
18:00 mše svatá v bazilice (P. A. Opatrný)

20. 7. SOBOTA: 15. týden v mezidobí
8:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)
12:00 svatba v bazilice (P. M. Němeček)
15:00 konvalidace se mší sv. v bazilice (P. M. Němeček)

21. 7. NEDĚLE: 16. neděle v mezido
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se scházejí kolem farního kostela. Tímto kostelem je na Vyšehradě bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci farního společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, organizujeme přípravy na křest a na přijetí svátosti manželství, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan kapituly.

Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

Další...

Novinky více...

Letní varhanní koncerty na Vyšehradě

 01.07.2024 | Přijměte pozvání do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě na letní varhanní koncerty v neděli 28.července a v neděli 25. srpna vždy od 17.00 h. Vstupné 200 Kč. Vstupenky je možné zakoupit před koncertem v pokladně baziliky.

Otevřít PDF

LETNÍ PROVOZ BAZILIKY SV. PETRA A PAVLA, ROTUNDY SV. MARTINA A BAZILIKY SV. VAVŘINCE

 01.07.2024 | V letním období od 1. července do 31. srpna budou kromě baziliky sv. Petra a Pavla denně přístupné i další objekty - rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince. V bazilice sv. Petra a Pavla je možné zakoupit vstupenku do všech objektů za zvýhodněné vstupné.

Otevřít PDF

Pouť ke sv. Anně v Kosoři

 01.07.2024 | Zveme Vás na poutní mši svatou do nedaleké Kosoře v neděli 28. července od 16.30 h. Mši svatou bude celebrovat děkan kapituly P. Michal Němeček.

Otevřít PDF

PIETA ZA OBĚTI KOMUNISMU A NACISMU

 30.06.2024 | Ve středu 26. června 2024 se v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě konalo pietní shromáždění za Miladu Horákovou pořádané Klubem Milady Horákové. Následovalo kladení věnců a kytic k symbolickému hrobu Milady Horákové a k Památníku kněží, řeholníků a řeholnic, obětí obou totalit. Pietní shromáždění ukončil děkan vyšehradské kapituly P. Michal Němeček modlitbou.

Více