Aktuální program 16. - 23. června 2024

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

16. 6. NEDĚLE: 11. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
19:00 koncert z cyklu varhanní Vyšehrad
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti 

17. 6. PONDĚLÍ: 11. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. D. Vopřada)

18. 6. ÚTERÝ: 11. týden v mezidobí
18:00 setkání nad Písmem svatým ve farní místnosti; téma: Ježíšovy zázraky jako poselství pro dnešek (P. A. Opatrný)

19. 6. STŘEDA: 11. týden v mezidobí
16:00 benefiční varhanní koncert v bazilice (v rámci akce Má vlast)
18:00 mše sv. v rotundě (P. A. Opatrný)

20. 6. ČTVRTEK: 11. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za rodiny v nesnázích; příležitost ke svátosti smíření (P. M. Němeček)

21. 6. PÁTEK: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

22. 6. SOBOTA: 11. týden v mezidobí
8:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)
12:00 svatba v bazilice (P. J. Kotas)

23. 6. NEDĚLE: 12. neděle v mezido
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
19:00 koncert z cyklu varhanní Vyšehrad

 Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se scházejí kolem farního kostela. Tímto kostelem je na Vyšehradě bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci farního společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, organizujeme přípravy na křest a na přijetí svátosti manželství, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan kapituly.

Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

Další...

Novinky více...

Benefiční koncert 19.6.2024 od 16:00 - AKTUALIZOVÁNO

 17.06.2024 | 19. 6. 2024 proběhne hudební den na Vyšehradě. Zveme na koncert do baziliky sv. Petra a Pavla v 16:00. Vystoupí Jana Cecile Mimrová (varhany) a Ludmila Pavlová (housle). Program završí koncert symfonického orchestru FOK pod širým nebem.

Více

Den památky obětí komunistického režimu

 17.06.2024 | V předvečer Dne památky obětí komunistického režimu - ve středu 26. června 2024 od 16.00 hod. Vás zveme do baziliky sv. Petra a Pavla a následně na vyšehradský hřbitov k symbolickému hrobu Dr. Milady Horákové a k Památníku kněží, řeholníků a řeholnic na pietní akt k uctění památky obětí totalitních režimů.

Otevřít PDF

Slavnost sv. Petra a Pavla

 17.06.2024 | Srdečně vás zveme na slavnostní mši svatou 28.6.2023 od 18:00

Otevřít PDF

POOHLÉDNUTÍ ZA NOCI KOSTELŮ

 08.06.2024 | Vyšehradské kostely, které během Noci kostelů nabízely bohatý program, navštívilo rekordní množství návštěvníků - zaznamenali jsme celkem 10255 vstupů (bazilika sv. Petra a Pavla 4060 vstupů, rotunda sv. Martina 1950, kostel Stětí sv. Jana Křtitele 1245, kaple Panny Marie Šancovní 1400 a bazilika sv. Vavřince 1600 vstupů). Do přípravy a zajištění se zapojilo celkem 36 dobrovolníků (21 farníků, vyšehradské řeholní sestry, zaměstnanci vyšehradské kapituly a farnosti) a umělci, díky kterým jsme mohli poskytnout i umělecký zážitek.

Více