Aktuální program 28. května - 4. června 2023

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

28. 5. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti

29. 5. Památka Panny Marie, Matky církve
18:00 mše sv. v rotundě (P. Vopřada)

30. 5. Svátek sv. Zdislavy

31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie
18:00 mše sv. v rotundě (P. Vopřada)

1. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00 mše sv. v bazilice (P. Opatrný) 
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za biskupy, kněze a jáhny; příležitost ke svátosti smíření (P. Opatrný) 

2. 6. Pátek 8. týdne v mezidobí - NOC KOSTELŮ
18:00 mše sv. v bazilice (P. Vopřada)

3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
8:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)

4. 6. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
10:30 křest v bazilice (P. Opatrný)
11:15 křest v bazilice (P. Opatrný)
19:00 varhanní koncert v bazilice  
 

 Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se scházejí kolem farního kostela. Tímto kostelem je na Vyšehradě bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci farního společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, organizujeme přípravy na křest a na přijetí svátosti manželství, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan kapituly.

Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

Další...

Novinky více...

PROGRAM NOC KOSTELŮ 2.6.2023

 30.05.2023 | PROGRAM - NOC KOSTELŮ 2.6.2023

Otevřít PDF

NOC KOSTELŮ 2023

 06.05.2023 | V pátek 2. června 2023 Vás zveme na tradiční Noc kostelů. Na Vyšehradě budou pro Vás otevřeny brány čtyř kostelů: bazilika sv. Petra a Pavla, rotunda sv. Martina, bazilika sv. Vavřince, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, přístupná bude i Kaple Panny Marie na Hradbách.

Více

Festival Varhanní Vyšehrad

 05.05.2023 | Zveme Vás do baziliky sv. Petra a Pavla Vyšehradě na Festival Varhanní Vyšehrad. Více informací na www.facebook.com/varhannivysehrad

Otevřít PDF

Festival na Výšinách

 04.05.2023 | V sobotu 27. května 2023 se na Vyšehradě koná Festival Na Výšinách - křesťanský multižánrový open-air festival připravovaný pod záštitou Mládeže pro Krista Česká republika.

Více