Aktuální program 26. května - 2. června 2024

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

26. 5. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti

27. 5. Pondělí 8. týdne v mezidobí 
18:00 mše sv. v rotundě (P. Vopřada)
18:00 koncert z cyklu Varhanní Vyšehrad 

28. 5. Úterý 8. týdne v mezidobí 

29. 5.  Středa 8. týdne v mezidobí 
18:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)

30. 5. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie
18:00 mše sv. v bazilice (P. Opatrný) 

1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka 
8:00 mše sv. v rotundě (P. Opatrný) 

2. 6. 9. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
10:30 křest v bazilice (P. A. Opatrný)
19:00 koncert z cyklu varhanní Vyšehrad 
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti

 Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se scházejí kolem farního kostela. Tímto kostelem je na Vyšehradě bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci farního společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, organizujeme přípravy na křest a na přijetí svátosti manželství, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan kapituly.

Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

Další...

Novinky více...

VARHANNÍ VYŠEHRAD 2024

 14.05.2024 | Srdečně zveme do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě na varhaní koncerty.

Otevřít PDF

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s PedF UK vás srdečně zvou na koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova

 14.05.2024 | Ve středu 22. května 2024 od 19.00 hod. vás srdečně zveme do baziliky sv. Petra a Pavla na koncert, na kterém zazní mše D dur od Antonína Dvořáka. Účinkují Collegium paedagogicum, smíšený sbor a komorní orchestr PedF UK a Piccolo coro & Piccola orchestra. Řídí Marek Valášek

Více

Večer chval na Vyšehradě

 05.05.2024 | Pokojná modlitba, worship, písničky, ztišení, neformální atmosféra.

Více

Slavnostní instalace nového probošta a mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně

 09.04.2024 | V pondělí 8. dubna na Slavnost Zvěstování Páně byl děkanem kapituly P. Mgr. Ing. Michalem Němečkem slavnostně instalován 79. probošt vyšehradské kapituly P. Mgr. Jan Kotas, S.L.L.. Po vlastním obřadu instalace následovala pontifikální mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a spolu s dalšími kanovníky a kněžími koncelebroval také apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo a biskup Mons. Ladislav Hučko. Pražský arcibiskup na závěr bohoslužby ocenil stříbrnou medailí sv. Jana Nepomuckého dosavadního probošta vyšehradské kapituly Mons. Aleše Opatrného.

Více