Aktuální program 27. listopadu - 4. prosince 2022

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

Po celý týden je bazilika otevřena k individuální modlitbě od 10 do 18 hodin.

27. 11. NEDĚLE: 1. neděle adventní
9:00 mše sv. v bazilice s žehnáním adventních věnců (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti

28. 11. PONDĚLÍ: 1. týden adventní
18:00 mše sv. v rotundě (P. J. Brož)

29. 11. ÚTERÝ: 1. týden adventní

30. 11. STŘEDA: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
18:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)

1. 12. ČTVRTEK: 1. týden adventní
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za biskupy, kněze a jáhny; příležitost ke svátosti smíření (P. A. Opatrný)

2. 12. PÁTEK: 1. týden adventní
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

3. 12. SOBOTA: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
8:00 mše sv. v rotundě (P. A. Opatrný)

4. 12. NEDĚLE: 2. neděle adventní
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
16:30 adventní varhanní koncert v bazilice
 

 Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se scházejí kolem farního kostela. Tímto kostelem je na Vyšehradě bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci farního společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, organizujeme přípravy na křest a na přijetí svátosti manželství, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan kapituly.

Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

Další...

Novinky více...

Duchovní obnova Vánoce a svatba?

 19.11.2022 | Adventní duchovní obnova 10. 12. 2022 ve farní místnosti od 14 hod.

Více

Modlitba za vlast 2022

 14.11.2022 | Ve čtvrtek 17. listopadu v 16 hod. zveme na modlitbu za naši zemi. Modlitba bude spojena s varhanní hudbou.

Více

Mše svatá za předčasně narozené děti

 13.11.2022 | V sobotu 12. listopadu se ve vyšehradské bazilice konala již tradiční mše svatá sloužena za všechny předčasně narozené děti, za všechny děti, které odešly příliš brzo, za jejich rodiče, prarodiče a všechny blízké, kteří jim pomáhají.

Více