Aktuální program 14. - 21. dubna 2024

Bohoslužby a farní program aktualizujeme každý týden. Zde jsou upřesnění na stávající týden.

14. 4. TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti

15. 4. Pondělí po 3. neděli velikonoční
18.00 mše svatá v rotundě (P. D. Vopřada)

16. 4. Úterý po 3. neděli velikonoční
18:00 Setkání nad Písmem o smrti a vzkříšení - farní místnost (P. A. Opatrný)

17. 4. Středa po 3. neděli velikonoční
18:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)

18. 4. Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za rodiny v nesnázích; příležitost ke svátosti smíření (P. A. Opatrný)

19. 4. Pátek po 3. neděli velikonoční
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

20. 4. Sobota po 3. neděli velikonoční
8:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)
15:00 svatba v bazilice (P. M. Špilar)

21. 4. ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
10:30 křest v bazilice (P. Opatrný)
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti

 

 Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se scházejí kolem farního kostela. Tímto kostelem je na Vyšehradě bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci farního společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, organizujeme přípravy na křest a na přijetí svátosti manželství, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan kapituly.

Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

Další...

Novinky více...

Slavnostní instalace nového probošta a mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně

 09.04.2024 | V pondělí 8. dubna na Slavnost Zvěstování Páně byl děkanem kapituly P. Mgr. Ing. Michalem Němečkem slavnostně instalován 79. probošt vyšehradské kapituly P. Mgr. Jan Kotas, S.L.L.. Po vlastním obřadu instalace následovala pontifikální mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a spolu s dalšími kanovníky a kněžími koncelebroval také apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo a biskup Mons. Ladislav Hučko. Pražský arcibiskup na závěr bohoslužby ocenil stříbrnou medailí sv. Jana Nepomuckého dosavadního probošta vyšehradské kapituly Mons. Aleše Opatrného.

Více

Zveme Vás na slavnostní instalaci nového probošta

 28.03.2024 | 8.4. 2024 od 17:30 Vás srdečně zveme do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě na slavností instalaci nového probošta

Otevřít PDF

Velikonoční bohoslužby 2024 na Vyšehradě

 27.03.2024 | Přehled bohoslužeb ve Svatém týdnu a na Velikonoce v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Více

Zamyšlení k Velkému pátku: pozvat ke kříži...

 27.03.2024 | Nedávno jsem dostal email od ženy, která se díky mnoha děsivým událostem ve svém životě ocitla sama. Velké téma jejího života je odpuštění lidem, kteří jí krutě ublížili. Její slova se přímo vztahují k Velikonocům a vystihují zkušenost, kterou bych lépe neuměl popsat.

Více