DE Vyšehradská farnost

Farnost označuje společenství křesťanů, kteří se schází kolem farního kostela, kterým na Vyšehradě je bazilika sv. Petra a Pavla. V rámci tohoto společenství slavíme nedělní bohoslužby, svátky, významné životní události, přípravy na křest,svatby, náboženství dětí, setkávání maminek a další aktivity.

Současným duchovním správcem farnosti je  Mgr. Ing. Michal Němeček.

DE Svatba a manželství

Svatba je vrcholem cesty, kterou dva lidé směřují ke společnému životu a založení rodiny. Více...

DE Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, ale i dospělí včetně lidí starých. Více...

DE Křest dětí

Narození dítěte je velice silným momentem v životě každého rodiče. Často v takové chvíli toužíme pro své dítě udělat všechno, co by mu umožnilo skvělý a šťastný život. A právem k tomu patří i touha dítě nechat pokřtít. Více...

Další...

Novinky více...

DE Založení kapituly

 03.03.2020 | Kolegiátní kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě založil kolem  roku 1070 kníže Vratislav II. (vládl 28. 1. 1061 až 14. 1. 1092), od roku 1085 první český král a titulární král polský, jeden z nejvýznamnějších panovníků českého středověku.

Více