Křest dospělých

Křest je základním krokem pro život s Bohem. Křtí se nejen malé děti, což je v jistém významu určitá mimořádnost, ale i dospělí včetně lidí pokročilého věku. Každoročně bývá v pražské arcidiecézi pokřtěno více než sto dospělých mužů a žen. Člověk se křtem napojuje na Boha a připojuje se k dílu záchrany, kterou Bůh připravil všem, kdo touží po plnosti života. Proto jde o krok velice závažný.

Jak postupovat?

Příprava na křest dospělého probíhá podle společných pravidel Arcidiecéze pražské a trvá zhruba jeden rok. V případě zájmu o přijetí této svátosti je dobré záležitost probrat s některým z pracovníků farnosti. Viz kontakt.

Předpoklady k udělení křtu

Jestliže je člověk dospělý, resp. dosáhl věku, kdy je schopen hlubší reflexe, je třeba se na toto závažné rozhodnutí a významný životní krok dobře připravit. Uvažovat o křtu je možné pouze za předpokladu svobodného osobního rozhodnutí. Pro křest dospělého již nestačí jen přání rodičů či partnera. Je potřeba skutečného osobního rozhodnutí poznat Boha. Do procesu přípravy je však možné vstoupit i tehdy, když si člověk není jistý, zda je již věřící. Během této cesty poznávání může přípravu kdykoli přerušit.

Proces přípravy

V pražské arcidiecézi předpokládáme u křtu dospělých alespoň roční přípravu, ale je možné ji rozložit i na delší časový úsek. Křest se podle starobylého obyčeje uděluje o velikonoční noci. Příprava nezahrnuje jen vzdělávání či zprostředkování informací. Jde také o duchovní proces, vstup do života modlitby a poznávání živého Boha. V určité chvíli jsou všichni žadatelé pozváni ke vstupu do „katechumenátu“. Tento krok ještě nezavazuje k povinnosti být pokřtěn, ale umožňuje žadateli získat větší duchovní podporu společenství církve. K přípravě patří řada modliteb a drobných obřadů.

Kmotr

Podobně jako u křtu dětí také u dospělých je možné zvolit si kmotra, který bude pokřtěného doprovázet modlitbou, radou i lidskou blízkostí. Musí jít o pokřtěného a biřmovaného katolíka, který dosáhl věku alespoň 16 let, žije z víry a je schopen pomáhat pokřtěnému modlitbou i příkladem.

Omezení svobody?

Křest nás zavazuje žít podle Božích přikázání, milovat Boha a bližního a volit ve svém životě dobro. Zavazujeme se také podle vlastních aktuálních možností podporovat společenství církve. Každý se k tomuto závazku staví na základě svého svědomí. Křest významným způsobem ovlivní celý život a je pro člověka skutečnou konverzí (od latinského slova convertere – obrátit se).

A pak život naplno

Ale to není všechno! Křtem se člověku otevírá brána k plnému životu s Bohem. Nyní má možnost žít z plné nabídky duchovního života. V první řadě k tomu patří svátosti, tedy znamení, která ve spojení s modlitbou zprostředkovávají Boží pomoc. Ale nabízí se i řada dalších momentů, které lze využít, vydáme-li se s Bohem na cestu víry a zůstaneme-li poctivými poutníky.