Svatba a manželství

Jak postupovat?

V případě zájmu o církevní sňatek v jednom z našich kostelů (bazilika sv. Petra a Pavla, rotunda sv. Martina) je třeba se obrátit minimálně čtyři měsíce před zamýšlenou svatbou na některého z pracovníků farnosti. Viz kontakt.

Manželství

Manželství je svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí. Uzavírají-li manželství dva pokřtění, pak se jedná o svátost. Církevní sňatek je ve své podstatě obřadem, v němž si snoubenci navzájem darují manželský slib před Bohem. Následně pak celebrant novomanželům vyprošuje Boží milost.

Podmínky uzavření manželství

Svatbu uzavírají lidé, kteří se svobodně rozhodli spolu žít a vytvářet rodinu. K platnému uzavření manželství není možné klást partnerovi jakékoli vylučující podmínky (například nechceme děti apod.). Sňatek v katolickém kostele mohou uzavřít ti, kdo přijali křest v katolické církvi. Výjimka se uděluje partnerům, z nichž jeden je katolík a druhý je členem jiné církve nebo není pokřtěný. Pokud ani jeden není pokřtěným katolíkem, pak svatba v kostele není možná.

Římskokatolická církev považuje manželství za jedinečný, celoživotní a nerozlučný svazek muže a ženy, který je založen na bezvýhradné lásce a slouží k dobru obou manželů i jejich dětí. V římskokatolické církvi (k níž patří naše kostely) lze proto uzavřít manželství, pokud (I.) jsou oba snoubenci svobodní, (II.) chtějí si být celoživotně věrni, (III.) chtějí přijmout i vychovávat děti a (IV.) alespoň jeden z nich je římskokatolickým křesťanem.

Zvláštní situace nastává, pokud jeden či oba partneři jsou rozvedení. Církev totiž chová k manželství velikou úctu, a proto nepřipouští žádný další církevní sňatek, a to ani po rozvodu, pokud byl předchozí sňatek platně uzavřen. Přesto v takovém případě je vhodné nás kontaktovat a situaci konzultovat.

Úřad a svatba

Okamžik veřejného stvrzení vzájemného vztahu je zásadním momentem nejen pro partnery, ale i pro jejich  rodiny. Má však význam i celospolečenský! Proto je sňatek nejen důležitou soukromou událostí, ale i právním aktem z hlediska státu. Z tohoto důvodu je potřeba před uzavřením sňatku navštívit státní matriku v místě svatby a vyplnit příslušné dokumenty. Také církev si o svatbě vede záznamy a před svatbou snoubenci musejí předložit příslušnému pracovníkovi církve rodné listy, občanské průkazy a aktualizované potvrzení o křtu (ne starší tří měsíců k datu svatby). Více o postupu s občanským průkazem či oddacím listem v článku na epravo.cz z roku 2018.

Příprava

Protože jde o zcela zásadní krok v životě, ukazuje se jako velmi důležité absolvovat před svatbou určitou formu přípravy. Obvykle jde o několik individuálních setkání v rámci farnosti, ale existují i společné přípravy více párů najednou. Vždy je však třeba domluvit tento krok s oddávajícím. Z tohoto důvodu je třeba svatbu plánovat včas (několik měsíců před obřadem). Snoubenci, kteří by chtěli uzavřít církevní sňatek v jednom z našich kostelů (bazilika sv. Petra a Pavla, rotunda sv. Martina), ať se obrátí na farní kancelář minimálně čtyři měsíce před zamýšlenou svatbou.

Více informací k otázkám manželství lze najít na stránkách www.manzelstvi.cz.