Výuka náboženství pro děti

Ve vyšehradské farnosti probíhá výuka náboženství dětí od října do června. Přihlásit děti mohou pouze rodiče, resp. zákonní zástupci dětí. Přihlášení dětí, které nepraktikují s rodiči víru či nejsou vůbec pokřtěné, je třeba vždy dopředu domluvit s vyučujícím.

Přihlašování od konce srpna je možné na farnost@kkvys.cz nebo po osobní domluvě.

Ve školním roce 2022/2023 bude vyučovat paní Světlana skupinu předškolních dětí a sestra Luisa děti mladšího školního věku.

Kontakt: farnost@kkvys.cz

Den Čas Skupina Místo Vyučující
         
čtvrtek 16:00 - 17:30 předškolní děti farní místnost paní Světlana
čtvrtek 16:00 - 17:00 děti mladšího školního věku farní místnost s. Luisa