Výuka náboženství pro děti

Ve vyšehradské farnosti probíhá výuka náboženství dětí od října do června. Přihlásit děti mohou pouze rodiče, resp. zákonní zástupci dětí. Přihlášení dětí, které nepraktikují s rodiči víru či nejsou vůbec pokřtěné, je třeba vždy dopředu domluvit s vyučujícím.

Přihlašování od konce srpna je možné na farnost@kkvys.cz nebo po osobní domluvě.

Pro rok 2019–2020 budou vyučovat:

sestra Luisa Sčotková, Světlana Šafářová

Kontakt: farnost@kkvys.cz

Den Čas Skupina Místo Vyučující
čtvrtek 16:30 - 17:15 děti starší školní věk farní místnost sestra Luisa
čtvrtek 17:15 - 18:00 předškolní děti farní místnost paní Světlana