Výuka náboženství pro děti

Ve vyšehradské farnosti probíhá výuka náboženství dětí od října do června. Přihlásit děti mohou pouze rodiče, resp. zákonní zástupci dětí. Přihlášení dětí, které nepraktikují s rodiči víru či nejsou vůbec pokřtěné, je třeba vždy dopředu domluvit s vyučujícím.

Přihlašování od konce srpna je možné na farnost@kkvys.cz nebo po osobní domluvě.

V roce 2020 bude vyučovat paní Světlana Šafářová - skupina předškolních dětí.

Kontakt: farnost@kkvys.cz

Den Čas Skupina Místo Vyučující
čtvrtek 16:00 - 17:30 předškolní děti farní místnost paní Světlana