Novinky

Modlitba za vlast 2022

 14.11.2022 | Ve čtvrtek 17. listopadu v 16 hod. zveme na modlitbu za naši zemi. Modlitba bude spojena s varhanní hudbou.

Více

Mše svatá za předčasně narozené děti

 13.11.2022 | V sobotu 12. listopadu se ve vyšehradské bazilice konala již tradiční mše svatá sloužena za všechny předčasně narozené děti, za všechny děti, které odešly příliš brzo, za jejich rodiče, prarodiče a všechny blízké, kteří jim pomáhají.

Více

Světový den předčasně narozených dětí

 12.11.2022 | V bazilice sv. Petra a Pavla budeme 12. 11. 2022 v 16:30 slavit mši svatou se zvláštním úmyslem za všechny předčasně narozené děti.

Více

Svatomartinský lampionový průvod

 11.11.2022 | Skautské středisko Maják Praha připravilo na 11. listopad krásnou akci s obrovskou účasti dětí i dospělých.

Více

Svatomartinský lampionový průvod 11. listopadu

 04.11.2022 | Zveme děti i dospělé na lampionový průvod, který organizuje skautské středisko Maják v pátek 11. listopadu 2022.

Otevřít PDF

Mše svatá věnovaná památce zesnulých

 03.11.2022 | Ve středu 2. listopadu byla v bazilice sv. Petra a Pavla sloužena mše svatá za naše zemřelé. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. Po mši svaté následovala modlitba za zemřelé na vyšehradském hřbitově, kterou vedl P. Michal Němeček, děkan kapituly. Mši svatou i modlitbu na Slavíně zpěvem doprovázeli bohoslovci Arcibiskupského semináře Praha.

Více

Dušičky, odpustky, modlitba za zemřelé

 27.10.2022 | Kdy a jak lze získat odpustky pro naše zemřelé? Co jsou odpustky? Platí to ještě dnes?

Více

Památka zesnulých

 19.10.2022 | Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - Vyšehrad Vás zvou na slavnostní bohoslužbu věnovanou památce zesnulých ve středu 2. listopadu 2022 od 17.00 hodin do baziliky sv. Petra a Pavla a následně na vyšehradský hřbitov ke společné modlitbě za naše zemřelé.

Otevřít PDF

POZVÁNÍ NA KONCERT 30.října od 17:00

 16.10.2022 | Srdečně Vás zveme na varhanní koncert v neděli 30.října od 17:00.

Otevřít PDF

Farní den Řk. farnosti Vyšehrad

 01.10.2022 | Zveme pravidelné návštěvníky farních bohoslužeb a aktivit na Farní den 2. 10. 2022.

Více

Adorace - Den modliteb za mír na Ukrajině

 13.09.2022 | Ve sředu 14. září od 18:00 bude slavena mše svatá a následuje adorace věnované modlitbě za Ukrajinu.

Více