Plnomocné odpustky pro Baziliku minor

V roce 2003 byla vyšehradská bazilika povýšena na Baziliku minor, tedy kostel se zvláštním významem. S tímto titulem se také pojí možnost získat plnomocné odpustky, a to především na slavnost sv. Petra a Pavla 29. června.

Jak ukládá církevní předpis Domus ecclesiae(1989), lze získat plnomocné odpustky při bohoslužbách:

  • 22. 2. na svátek Stolce sv. Petra
  • 25. 3. na slavnost Zvěstování Páně, kdy byla vyšehradská bazilika povýšena na baziliku minor (2003)
  • 29. 6. na svátek sv. Petra a Pavla (zároveň také pouť i výročí posvěcení chrámu)
  • na výročí volby papeže

V Enchiridionu odpustků v § 33 se jako další možnost pro získání odpustků uvádí den, který si věřící sám zvolí během roku, a nakonec také 2. srpna, kdy se připomíná Porciunkula, tedy malá kaple, kterou opravil sv. František z Assisi a pro niž si původně vymohl toto privilegium mimo velká poutní místa. 

Pro získání odpustků je třeba při návštěvě baziliky pomodlit se modlitbu Páně (Otčenáš) a Vyznání víry. Samozřejmě při zachování obvyklých podmínek: vykonat svatou zpověď, přistoupit ke Stolu Páně (svaté přijímání) a pomodlit se na úmysl Svatého otce. Kromě toho je třeba nemít zalíbení v žádném hříchu.