Plnomocné odpustky pro Baziliku minor

V roce 2003 byla vyšehradská bazilika povýšena na Baziliku minor, tedy kostel se zvláštním významem. S tímto titulem se také pojí možnost získat plnomocné odpustky, a to především na slavnost sv. Petra a Pavla 29. června.

Jak ukládá církevní předpis v Enchiridionu odpustků v § 33, další možností pro získání odpustků je den, který si věřící sám zvolí během roku, a nakonec také 2. srpna, kdy se připomíná Porciunkula, tedy malá kaple, kterou opravil sv. František z Assisi a pro niž si původně vymohl toto privilegium mimo velká poutní místa. Dnes je v tento den možné získat odpustky ve všech farních kostelích světa.

Pro získání odpustků je třeba při návštěvě baziliky pomodlit se modlitbu Páně (Otčenáš) a Vyznání víry. Samozřejmě při zachování obvyklých podmínek: vykonat svatou zpověď, přistoupit ke Stolu Páně (svaté přijímání) a pomodlit se na úmysl Svatého otce. Kromě toho je třeba nemít zalíbení v jakémkoli hříchu.