Pohřeb

Podmínkou pohřbu v katolickém kostele je skutečnost, že zemřelý byl sám také katolický křesťan. Při obřadu na tuto skutečnost navazujeme a společně nejen vzpomínáme, ale také se modlíme za věčný život zemřelého.

Při přípravě křesťanského pohřbu na Vyšehradě kontaktujte bez odkladu pracovníky farnosti (viz kontakty). Termín je třeba včas domluvit nejen podle možností rodiny, ale také kněze, pohřební služby a případně místní hřbitovní správy.

Rozloučení s našimi zemřelými se může konat buď formou pohřební mše svaté, nebo formou jednodušší bohoslužby slova. Tyto obřady mohou proběhnout buď v bazilice sv. Petra a Pavla, nebo v rotundě sv. Martina. Při ukládání zemřelého na Vyšehradském hřbitově se pohřeb uzavírá modlitbou u hrobu.

V případě, že pohřeb proběhl beze mše, je vhodné pamatovat na společné slavení tzv. „zádušní“ mše svaté, tedy mše svaté obětované přímo za zemřelého a jeho spásu. I v takovém případě je třeba domluvit podrobnosti ve farní kanceláři.