Svátost smíření - zpověď

Svátost smíření v bazilice sv. Petra a Pavla lze přijmout ve čtvrtek po mši svaté během adorace (18:45 – 19:15) nebo v neděli před mší svatou. Pokud ani jeden z termínů nevyhovuje, lze se obrátit přímo na kněze a domluvit s ním jiný vhodný termín.

Jde o zvláštní moment v životě křesťana, kdy přistupuje ke slavení obnovení svého vztahu s Bohem. Pokřtěný křesťan (v případě Římské církve tedy katolík) přistupuje pravidelně ke slavení svého smíření s Bohem a obnovení křestní smlouvy. Při této svátosti vyznává jmenovitě své hříchy (zlo, kterého se dopustil), s lítostí prosí za odpuštění a kněz, který je biskupem pověřen udílet tuto svátost, dává tzv. rozhřešení, tedy mocí Kristovy milosti jsou hříšníkovi odpuštěny hříchy. Jde o slavnostní a silný okamžik. Každý katolický křesťan má povinnost alespoň jednou za rok tuto svátost přijmout.