AKTUALIZOVÁNO: Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 18. prosince 2020

 15.12.2020 | Podle nařízení vlády se mezi 18.–23. prosincem může bohoslužeb na Vyšehradě účastnit až 30 lidí. Štědrý den zůstává nejasný...

Podle aktuálního nařízení vlády  jsou pro bohoslužby od 18. prosince 2020 platná opatření, z nichž plyne, že v případě vyšehradské baziliky sv. Petra a Pavla je možná účast cca 30 návštěvníků bohoslužby.

Vzhledem k tomu, že bazilika na Vyšehradě má celkovou kapacitu více než 160 míst k sezení (100 míst v lavicích, 30 míst v chórových lavicích a 30 míst na židlích a dalších menších lavičkách), je počet účastníků omezen počtem cca 30.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb

Informace jsou uvedeny v opatření vlády v článku "Omezení volného pohybu osob od 18. prosince", kde je uvedeno, že se omezuje:

„...právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný́ prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání síření kapének, a

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.“

Svatby a pohřby: „účasti na svatbě, ...a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob...“

Společného zpěvu se týká následující omezení: „společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb...“

Foto K. Lojka