Betlémské světlo na Vyšehradě

 18.12.2021 | Od 19. prosince bude možné přijít si zapálit Betlémské světlo do baziliky na Vyšehradě.

Kdy to vzniklo?

Již více jak třicet let se do České republiky přiváží Betlémské světlo. V Horním Rakousku tato tradice letos slaví 35 let. Idea vznikla v roce 1986 v Linzi, kam se přiváží plamínek zapálený v jeskyni v Betlémě. Letos zapálila toto světlo devítiletá Rianna z Betléma (více zde).

Betlémská na Jeskyně je dnes součástí chrámu Narození Páně, který leží na Palestinském území státu Izrael. Je vzdálen asi 8 km od centra Jeruzaléma. V chrámu Narození je malá podzemní krypta. Jde podle tradice o jeskyni, kde se Kristus narodil. Právě na tomto místě se zapálí svíce a pak se leteckým mostem převáží do Rakouska a dále pak do mnoha míst. Česká republika se k rozdávání světla připojila hned po Sametové revoluci ještě v prosinci 1989 a od té doby každý rok přiváží do našich měst Betlémské světlo skauti.

Jak se dostane na Vyšehrad?

Zásluhou skautského 145. oddílu Naděje připutuje Betlémské světlo také do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v neděli 19. prosince 2021 v 10.15.

Kdy si lze zapálit Betlémské světlo na Vyšehradě?

Betlémské světlo si v bazilice mohou přijít zapálit všichni zájemci od neděle 19. prosince od 10:30 do 16:30 a také po celý týden mezi 20. – 23. prosincem je světlo k dispozici mezi 10:00 – 17:00. Na Štědrý den 24. prosince bude světlo k dispozici mezi 10:00 – 16:00.

Při manipulaci s ohněm prosíme, zachovávejte velkou ostražitost!
Do baziliky je možné vstoupit pouze se zakrytými dýchacími cestami např. respirátorem a je třeba dodržovat bezpečné rozestupy vzhledem k prevenci nákazy covid.

Co znamená Betlémské světlo?

Betlémské světlo je přiváženo jako „světlo pokoje z Betléma“. V 8. st. před. K. prorokuje prorok Micheáš: „Toto praví Hospodin: "A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k izraelským synům. Bude stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem.“ (Mich 5,1-4a) Křesťané tato slova vztahují k Ježíši, který se narodil někdy krátce před rokem nula. Tedy od narození Ježíše se počítá současný světový letopočet.

Jeskyně v chrámu Narození v Betlémě. Foto M. Němeček

A protože Ježíš nikdy vzal do ruky žádnou zbraň, ani nevolal po násilí, revoluci, zabíjení či ubližování, ale naopak říkal: „.Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Mt 5,9), je považován za Krále pokoje. Proto se na Vánoce přiváží světlo z míst, která jsou drahá nejen křesťanům, ale také pro židovský národ i pro muslimy.

Rozdává se pak s nadějí, modlitbou a touhou, aby všichni lidí, kteří si světlo odnesou domů, zakoušeli pokoj ve svých domovech. Boží světlo, aby svítilo i v okamžicích, které jsou těžké.

Židovský svátek Chanuka?

Je také zajímavé, že v době Vánoc si židé připomínají svátek chanuka, při němž vzpomínají na posvěcení Jeruzalémského chrámu (po roce 165 př. K.). Jde o vzpomínku na zázračnou událost, kdy po osm dní zázračně neubývalo oleje určeného pro světlo v Jeruzalémském chrámě. Židé k tomuto svátku používají zvláštní osmiramenný svícen a každý den zapálí o jednu svíci navíc.

Foto: Jeskyně v chrámu Narození v Betlémě. Autor M. Němeček