Bohoslužby 11. října a v další dny

 09.10.2020 | Vládní nařízení významně omezí bohoslužby

11. 10. NEDĚLE: 28. neděle v mezidobí

9:00 mše sv. v bazilice
18:00 mše sv. v bazilice
19:00 modlitba díků a chval v bazilice

Od pondělí 12. 10. 2020

Nové nařízení Vlády ČR v reakci na kritický stav pandemie koronaviru od pondělí 12. října 2020 znemožňuje konání bohoslužeb pro více než 10 lidí. Fakticky to znamená, že není možné konat veřejně přístupné bohoslužby.
 
Proto na Vyšehradě zavádíme po dobu platnosti tohoto nařízení následující možnosti:

  • Ve všední dny nebude probíhat žádná veřejná mše svatá.
  • V neděli 18. října, nepřijde-li do té doby další omezení, bude během dopoledne možnost přistoupit v bazilice individuálně ke svatému přijímání mezi 9:15 až 11:00. V bazilice se žádná mše svatá nebude konat. Sbírka na misie se ruší.
  • Vedle toho nabízíme účast na mši svaté, kterou budeme slavit 18. října od 8:30 venku na Vyšehradském hřbitově u kapitulní hrobky. Nebudou k dispozici žádná místa k sezení ani žádné zastřešení, mše bude tichá.

Co dělat

  • Všem farníkům uděluji dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.
  • Využijme tento čas k modlitbě doma s rodinou. Jde to docela snadno, podobně jako na jaře. Odkazuji na návod zde.
  • Texty čtení lze najít zde: www.vira.cz/nedelni-liturgie  nebo lze využít www.liturgie.cz nedělní přímluvy zde: www.pastorace.cz/primluvy
  • V bazilice na Vyšehradě se nabízí možnost krátké individuální modlitby (v neděli 18. 10. spojené se individuálním sv. přijímáním  od 9:15 do 11:00).
  • Bazilika bude pro individuální modlitbu otevřena i nadále každý den od 10 - 18 hod.
  • Lze sledovat také bohoslužby na TV Noe, ale osobní či společná modlitba s blízkými je více než se „jen“ dívat na přenos. Proto povzbuzuji všechny, aby se modlili doma, pokud to je uskutečnitelné.

Při jakékoli pochybnosti napište dotaz či zavolejte.

Stejně jako na jaře se pokusím na tomto webu nabídnout homilii na neděli.

Všem přeji pevné zdraví a Boží pokoj,

P. Michal Němeček