Bohoslužby neděle 18. října a další týden

 16.10.2020 | Bohoslužby bohužel nemůžeme slavit. Ale máme velké možnosti...

V reakci na kritický stav pandemie koronaviru nové nařízení Vlády ČR od 14. října 2020 znemožňuje konání bohoslužeb pro více než 6 lidí. Fakticky to znamená, že není možné konat volně přístupné bohoslužby.
Proto na Vyšehradě zavádíme po dobu platnosti tohoto nařízení následující možnosti:

  • Ve všední dny nebude probíhat žádná veřejná mše svatá.
  • V neděli 18. října bude během dopoledne (mezi 9:15 až 11:00) možnost přistoupit v bazilice individuálně ke svatému přijímání.
  • V bazilice se žádná mše svatá nebude konat. Sbírka na misie se ruší. Plánovaná mše svatá venku na hřbitově u kapitulní hrobky se vzhledem k opatřením ruší. Všem farníkům uděluji dispens od účasti na společné nedělní bohoslužbě.

Co dělat tuto neděli?

Využijme tento čas k modlitbě doma s rodinou. Jde to docela snadno. Odkazuji na návod zde.
Texty čtení na neděli lze najít zde nebo lze využít webové stránky www.liturgie.cz. Nedělní přímluvy je možné se pomodlit vlastními slovy, anebo využít textů na webu www.pastorace.cz/primluvy. Nabízím zde homilii či zastavení k textům této neděle.

Lze sledovat také bohoslužby na TV Noe v neděli v 10:30, ale osobní či společná modlitba s blízkými je více než se „jen“ dívat na přenos. Proto povzbuzuji všechny, aby se modlili doma, pokud to je uskutečnitelné.

A v následujícím týdnu?

Bazilika bude pro individuální modlitbu otevřena i nadále každý den od 10–18 hod.

Pan biskup Wasserbauer napsal před pár dny výzvu, v níž k svátku Panny Marie Růžencové zve k modlitbě růžence za ukončení pandemie koronaviru:
„Píši tyto řádky v atmosféře, kdy se jako první zprávy stále objevují ty o Covidu, a ty zprávy nejsou povzbudivé. Naše země se tak stále nemůže vrátit do normálního režimu, kdy děti chodí bez omezení do školy, lidé do práce, za kulturou i zábavou; a kdy i život církve není ničím omezován. Můžeme jako křesťané reagovat na tíživou situaci stejně jako všichni ostatní (nosit roušky, zachovávat rozestupy, desinfikovat si ruce, atd.). Ale to je přece málo. Můžeme a měli bychom se více modlit, a to třeba právě modlitbu růžence. Vyzývám proto všechny jednotlivce, farnosti i společenství, aby se v tomto měsíci modlili růženec za ukončení koronaviru!“

Kdybyste potřebovali nějakou pomoc, napište na e-mail či zavolejte.

Všem přeji pevné zdraví a Boží pokoj.

P. Michal Němeček