Dušičky, odpustky, modlitba za zemřelé

 30.10.2023 | Kdy a jak lze získat odpustky pro naše zemřelé? Co jsou odpustky? Platí to ještě dnes?

Kdy lze získat „odpustky“

Od 25. října do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen zemřelým. Pamatujeme na ty, jejichž život nebyl v dokonalé jednotě s Bohem. Tyto naše modlitby vyprošují odpuštění všeho, co těmto zemřelým ještě bolestně brání v plném společenství s Bohem.

Podmínkou pro získání těchto „odpustků“ je pro věřící katolické křesťany sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a zřeknutí se jakékoli záliby ve zle. V tyto dny je zvláštní podmínkou navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Slavnost Všech svatých a Dušičky

V tento čas slavíme zvláštní slavnost Všech svatých, která připadá na 1. listopad. Jde o radostnou připomínku všech, kdo jsou již šťastní u Boha, i když u většiny ani neznáme jejich jména. Hned druhý den 2. listopadu se modlíme naopak s kajícností za ty, kteří této plnosti před Bohem ještě nedosáhli, protože je dělí nějaká duchovní bariéra, důsledky osobního zla, které v životě učinili.

Vzhledem ke zvláštnosti těchto dvou dnů můžeme 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den během návštěvy kteréhokoli kostela pro tyto zemřelé vyprosit stejnou milost odpustků jako při návštěvě hřbitova, pokud splníme výše uvedené podmínky s tím, že místo modlitby na hřbitově připojíme při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Vyznání víry.

Svátost smíření stačí přijmout před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné v den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Co jsou odpustky?

Odpustky nejsou nic neznámého, je to vlastně docela jednoduchá skutečnost a známe ji z běžného života. Zkusme si představit nějakou konfliktní situaci, při níž něco rozbijeme.

Takovému jednání říkáme hřích a jeho odstranění lze odpuštěním. Je nejprve třeba se omluvit a vyprosit si odpuštění na těch, kterým jsem svým hněvem ublížili. (Narušení vztahů s Bohem nazýváme hřích a jeho odstranění je možné jen odpuštěním. Odpuštění si nikdo nikdy ani v historii nemohl koupit ani zasloužit svojí pílí!) Jestliže jsme se omluvili, zůstává rozbitá věc. A právě to je předmětem toho, co nazýváme odpustek. Jde de jure o „smazání dluhu“, který po našem přitakání zlu vznikl.

Naše modlitba za zemřelé, v níž mluvíme o odpustku, by se snad dala přirovnat k nabídce prodejce, který za výměnu rozbitého mobilu za nový nabízí, že stačí doplatit padesát procent ceny. Je to zvláštní nabídka, není vždy. Odpustek by pak odpovídal zaplacení poloviční ceny. Ovšem zde jde o "dluh" vůči Bohu!

Zmíněné „dluhy“ se týkají bez rozdílu každého člověka, který udělal něco zlého. Odpustek může pro sebe získat každý, kdo přijal křest a žije v souladu s Bohem. Odpustky můžeme získat nejen pro sebe, ale také pro někoho, kdo již zemřel, stojí před Bohem, ale právě tyto „dluhy“ jsou pro něj překážející bolestí.

Jaké jsou druhy odpustků a jak je mohu získat?

Během dějin vznikla celá řada způsobů, jak odpustky získat. Většinou jde o modlitbu, někdy jsou spojeny s poutí či nějakým skutkem. Jsou známé pouti do Santiaga de Compostela nebo i na poutní místa v naší zemi (Sv. Hora, Velehrad, ale i Vyšehrad). Může jít o vykonání nějakého dobrého skutku ve prospěch druhých atd. K získání odpustků patří vyznání víry v Boha.

Dá se odpustek koupit i za peníze nebo jiné hmotné dary?

Naštěstí ne. Vlastně ani dříve nemělo jít o kupování si odpustků. Spíše šlo o podporu dobré věci skrze finanční dar, např. když se budoval kostel... Bohužel v historii se takovéto získávání peněz stalo předmětem machinací, a tím i velkého pohoršení. Proto už Tridentský koncil v roce 1563 píše: „…stanovuje se, že při udílení odpustků mají být zcela odstraněny všechny špinavé zisky v souvislosti s jejich získáváním, které se v křesťanském lidu staly pramenem mnoha zneužití.“ To platí od té doby do dnes.