Farní den Řk. farnosti Vyšehrad

 01.10.2022 | Zveme pravidelné návštěvníky farních bohoslužeb a aktivit na Farní den 2. 10. 2022.

Farní den je nabídkou setkání pro všechny, kdo přicházejí na bohoslužby farnosti, ale také na setkání k modlitbě, výuku náboženství... Cílem je vzájemné seznámení se, příležitost k rozhovorům, doplnění informací, které běžně nezazní. Pokusíme se připravit setkání tak, aby byl prostor také k hledání nových výzev pro naši farnost, prezentace ekonomických výsledků atd. Otevřeme otázku chybějící farní resp. pastorační rady.

Zváni jsou všichni - staří i mladí, kteří se účastní některé části farních programů a mají zájem být v naší farnosti více "doma".

Program neděle 2. října 2022:

9:00 Mše svatá (bazilika sv. Petra a Pavla)
10:15 Farní káva na Novém děkanství (K Rotundě 10)
10:30   Program pro děti
11:00  Povídání o perspektivách naší farnosti
12:30 Oběd (řízek, chleba)
13:00 Káva, společné povídání o duchovních výzvách
15:00     Předpokládaný závěr

Pomoc:

Prosíme farníky, aby upekli nějaké sladkosti či drobné "zobání" ke kávě.

Prosíme o pomoc dobrovolníků s přípravou dne – kontakt zanechte v zákristii baziliky.