Farní den Řk. farnosti Vyšehrad

 08.09.2023 | Zveme pravidelné návštěvníky farních bohoslužeb a aktivit na Farní den 8. 10. 2023.

Farní den je setkáním pro všechny pravidelné i méně pravidelné farníky farnosti Vyšehrad. Cílem je vzájemné seznámení se, příležitost k rozhovorům, doplnění informací, které běžně nezazní. Pokusíme se připravit setkání tak, aby byl prostor také k hledání nových výzev pro naši farnost, prezentace ekonomických výsledků atd. Otevřeme otázku chybějící farní resp. pastorační rady.

Zváni jsou všichni - staří i mladí, kteří se účastní některé části farních programů a mají zájem být v naší farnosti více "doma".

Program neděle 8. října 2023:

9:00 Mše svatá (bazilika sv. Petra a Pavla)
10:15 Farní káva na Novém děkanství (K Rotundě 10)
10:30   Program pro děti
10:30  Povídání o ekonomii a aktivitách naší farnosti
12:00 Oběd (řízek, chleba)
12:30 Káva, společné povídání o duchovních výzvách a možnostech
15:00     Předpokládaný závěr

Pomoc:

Prosíme farníky, aby upekli nějaké buchy, koláče či drobné "zobání" ke kávě.

Prosíme o pomoc dobrovolníků s přípravou dne – zapsat se na arch v sakristii baziliky.