Farní ohlášky na neděli 19. 11. 2023

 18.11.2023 | Informace z nedělní mše svaté, plánované budoucí události.

Informace pro život farnosti:

  • 26. 11. NEDĚLE 19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti
  • 2. 12. SOBOTA od 14:00 pletení adventních věnců, ve farní místnosti (K rotundě 6). Poznámka: přineste si vlastní materiály.
  • 3. 12. NEDĚLE Při mši svaté bude možnost požehnat vlastní advetní věnce. 
  • Prosím o zapsání na seznam těch, kteří budou opatrovat Pannu Marii Dešťovou.
  • Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí (19. listopadu) kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen na sdělovací prostředky - číslo účtu: 45301130/2700, variabilní symbol: 930730. O příspěvek z výnosu sbírky se mohou ucházet media s naddiecézním přesahem, která slouží k hlásání evangelia, katechezi či křesťanské výchově. O rozdělení výnosu sbírky následně rozhodne plenární zasedání ČBK.

Oznámení na tento týden:

19. 11. NEDĚLE: 33. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček) 
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství

20. 11. PONDĚLÍ: 33. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. D. Vopřada)

21. 11. ÚTERÝ: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22. 11. STŘEDA: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
18:00 mše sv. v rotundě (P. D. Vopřada)

23. 11. ČTVRTEK: 33. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za biskupy, kněze a jáhny; příležitost ke svátosti smíření (P. A. Opatrný)

24. 11. PÁTEK: Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

25. 11. SOBOTA: 32. týden v mezidobí
8:00 mše sv. v rotundě (P. D. Vopřada)
15:00 křest v bazilice (P. D. Vopřada)

26. 11. NEDĚLE: Slavnost Ježíše Krista Krále
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti