Farní ohlášky na neděli 26. 11. 2023

 26.11.2023 | Informace z nedělní mše svaté, plánované budoucí události.

Informace pro život farnosti:

  • 27. 11. PONDĚLÍ 11:00 Pohřeb dlouholetého faráře vyšehradské farnosti a probošta vyšehradské kapituly R. D. Antonína Doležala. Po mši svaté bude rakev uložena do hrobky vyšehradské kapituly na místním hřbitově.
  • 29. 11. STŘEDA Nebude večerní setkání katechumenů 
  • 2. 12. SOBOTA  Od 14:00 pletení adventních věnců, ve farní místnosti (K rotundě 6). Poznámka: přineste si vlastní materiály.
  • 3. 12. NEDĚLE Při mši svaté budou požehnány adventní věnce.
  • Další Modlitba díků a chval bude až 17. 12. s ohledem na zázemí adventního koncertu ČT.

Oznámení na tento týden:

26. 11. NEDĚLE: Slavnost Ježíše Krista Krále
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti

27. 11. PONDĚLÍ: 34. týden v mezidobí
11:00 pohřeb P. Antonína Doležala
18:00 mše sv. v rotundě (P. D. Vopřada)

28. 11. ÚTERÝ: 34. týden v mezidobí

29. 11. STŘEDA: 34. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. J. Brož)

30. 11. ČTVRTEK: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za nemocné a za ty, kdo o ně pečují; příležitost ke svátosti smíření (P. A. Opatrný)

1. 12. PÁTEK: 34. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)

2. 12. SOBOTA: 34. týden v mezidobí
8:00 mše sv. v rotundě (P. J. Brož)
14:00 vyrábění adventních věnců ve farní místnosti

3. 12. NEDĚLE: 1. neděle adventní
9:00 mše sv. s žehnáním adventních věnců v bazilice (P. M. Němeček)
10:00 setkání u kávy ve farní místnosti
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství