Farní ohlášky na neděli 5. 11. 2023

 04.11.2023 | Informace z nedělní mše svaté, plánované budoucí události.

Informace pro život farnosti:

  • 6. 11. PONDĚLÍ od 19 hodin v bazilice modlitba Večery chval, kterou zprostředkuje kapela Runwacampů a setkání Litf centra pro mládež.
  • 7. 11. ÚTERÝ v 18:00:  Poslední Setkání nad liturgií mše svaté ve farní místnosti (A. Opatrný)
  • 11. 11. SOBOTA  připomínka sv. Martina, 16:15 modlitba v rotundě - v rámci programu pro děti ke cti sv. Martina (P. M. Němeček) a po té lampionový průvod se skauty.
  • 12. 11. NEDĚLE 19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti

Oznámení na tento týden:

5. 11. NEDĚLE: 31. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství

6. 11. PONDĚLÍ: 31. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)
19:00 večer chval v bazilice

7. 11. ÚTERÝ: 31. týden v mezidobí
18:00 Setkání nad liturgií mše svaté ve farní místnosti (P. A. Opatrný)

8. 11. STŘEDA: 31. týden v mezidobí
18:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)

9. 11. ČTVRTEK: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
18:00 mše sv. v bazilice (P. A. Opatrný)
18:45 – 19:15 adorace s modlitbou za nemocnici Motol a její nemocné, umírající, ošetřující; příležitost ke svátosti smíření (P. A. Opatrný)

10. 11. PÁTEK: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
12:00 svatba v rotundě (P. M. Němeček)
18:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)

11. 11. SOBOTA: Památka sv. Martina, biskupa
8:00 mše sv. v rotundě (P. M. Němeček)
12:00 svatba v bazilice (P. D. Vopřada)
16:15 modlitba v rotundě - v rámci programu pro děti ke cti sv. Martina (P. M. Němeček)

12. 11. NEDĚLE: 32. neděle v mezidobí
9:00 mše sv. v bazilice (P. M. Němeček)
10:30 křest v bazilice (P. A. Opatrný)
18:00 setkání zájemců o křest či biřmování dospělých v budově Nového děkanství
19:00 modlitba díků a chval ve farní místnosti