Homilie na neděli 15. 11. o úžasné ženě a její domácnosti...

 14.11.2020 | Liturgická čtení 33. neděle v mezidobí A zmiňují „řádnou ženu“ z Př 31,10–31 a Ježíšovo podobenství o hřivnách (Mt 25,14–30).

Texty této neděle otevírají téma konce světa a Božího konečného soudu. Církev si připomíná tyto texty pravidelně na konci liturgického roku. Matoušovo evangelium v 25. kapitole uvádí tři velká podobenství, která odrážejí poslední soud: deset družiček na svatbě, podobenství o hřivnách a soud na konci věků s těmi, kteří viděli svého Pána v nouzi.

Podobenství o hřivnách je často uváděno v souvislosti s nadáním, jež některý člověk má a jiný ne. Ale to není přímo podstatou podobenství o hřivnách. V něm jde o víc! Pán dává služebníkům do správy obrovský dar. Hřivna byla stříbrná mince, která měla hodnotu 6 000 denárů. Jeden denár byla hodnota celodenní mzdy dělníka. Šlo o miliony korun při přepočtu na dnešní poměry. Pán dává služebníkům obrovskou částku peněz, aby s ní hospodařili a přinesli zisk.

Obraz služebníků s hřivnami sahá daleko za hranice obchodování. Člověk se svým hříchem zcela oddělil od Boha. Tato situace neměla ze strany člověka žádné řešení. Avšak sám Bůh přichází, bere na sebe toto naše břemeno a smrtí Božího Syna Ježíše boří člověkem způsobenou bariéru. Největší naší hřivnou je vykoupení, které dostáváme zcela zdarma. Jak s touto hřivnou naložíme? Zůstane ležet ladem?

V prvním čtení jsme otevřeli závěr knihy Přísloví. Tato biblická kniha je složena z jednotlivých přísloví stojících většinou bez hlubšího vztahu k okolnímu textu. Závěrečný oddíl má ale charakter hymnu (jde navíc o akrostich). Opěvuje skvělou a vzornou manželku.

Zpočátku může dnešním čtenářům text knihy Přísloví připadat jako nerovný pohled nadvlády muže. K porozumění je třeba připustit, že tehdejší patriarchální společnost si jiný model sociálního uspořádání rodiny ani neuměla představit. Bylo snem každé ženy najít kvalitního manžela (a možná je snem mnoha žen dodnes). Pokud ale mělo obyčejné manželství Izraelitů fungovat, pak oba (muž i žena) museli velice namáhavě pracovat. Jakmile jeden z nich nepřikládal ruku k dílu, rodinný život se propadl do bídy a nezřídka došlo i na samotné ohrožení života rodiny. Proto i z pohledu muže byla pilná žena tak vzácným a klíčovým partnerem.

Obraz ženy, která využila podmínek dobrého manželství a přiložila ruku k dílu, je zároveň vodítkem k dnešnímu evangeliu. Od Boha jsme dostali skvělé podmínky pro náš vztah s ním. U toho ale nesmí zůstat. Každý z nás, muži i ženy, staří i mladí, dospělí i děti, jsme povoláni tento vztah, ale také budování Božího království na zemi podpořit svými silami podobně jako pilná žena svoji rodinu. Jí záleží na fungující, krásné domácnosti. Jak úžasné je potkat lidi naplněné radostí z toho, že spolu s Bohem tvoří Boží království ve světě a ono roste do krásy.