Informace o bohoslužbách od 22. listopadu.

 20.11.2020 | Od neděle 22. listopadu budou možné bohoslužby.

Milí farníci,
v neděli 22. listopadu slavíme slavnost Ježíše Krista Krále.

Podle nových vládních nařízení (PES) je možné konat bohoslužby, a to v omezeném počtu zatím 15 resp. 20 lidí najednou. Jde o malý počet, ale zvláště ve všední dny to nabízí alespoň nějaké možnosti. Proto obnovujeme slavení bohoslužeb.

Bohoslužby

Ve všední dny budou mše svaté podle obvyklého pořádku s tím, že všechny zůstávají v bazilice a ve čtvrtek bude pouze mše svatá, obvyklá adorace zatím nebude. Stejně ani sobotní ranní mše nebude.

V sobotu bude mše svatá až večer v 18 hodin, a to již s nedělní platností, a v neděli budou tři mše svaté během dopoledne, a to v 8:30, 9:30 a v 10:30. Mše se pokusíme maximálně zkrátit.

Prosíme, aby ti, kdo přijdou na mši v sobotu, již nešli na bohoslužby v neděli.

Alespoň sv. přijímání

Kdo se obává zůstat v prostoru kostela na celou dobu mše svaté, může přijít alespoň na sv. přijímání v závěrečné části nedělní mše, a to vždy na „celou“ hodinu, tedy na 9:00, 10:00 či 11:00. I když to liturgicky není správné, je to v aktuální době jedno z možných řešení, jak přistoupit alespoň ke svatému přijímání a nezdržet se v prostoru kostela dlouho.

Další informace

Bazilika je pro individuální modlitbu otevřena i nadále každý den od 10 do 17 hodin.

Svátost smíření je možná po individuální domluvě, rád vyjdu vstříc.

V úterý 23. listopadu bude v naší bazilice výjimečná mše svatá, kterou bude vysílat v přímém přenosu televize Noe v 16:30. Nebude možné přijít do baziliky, abychom dodrželi aktuální nařízení, je ale možné díky televizi být propojeni a budu při ní na vás všechny také pamatovat.

Na následující týden připadá tzv. Červená středa, den modliteb za pronásledované křesťany po celém světě. Ve středu 25. listopadu 2020 navečer je možné zapálit za oknem svého bytu svíci, přečíst si texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody a připojit modlitbu za svobodu naší víry a za pronásledované křesťany. K tématu více v informační brožuře (ke stažení zde) nebo na stránkách České biskupské konference.

Příští neděli 29. listopadu je první neděle adventní a budeme při ní žehnat adventní věnce. Můžete si tedy přinést svůj věnec, bude při bohoslužbě požehnán. Plánujeme, že opět bude nabídka sobotní večerní mše a tří mší svatých během nedělního dopoledne.

Pokojný týden a pevné zdraví
P. Michal Němeček