Informace související s epidemií Covid-19

 15.03.2020 |

Vážení návštěvníci bohoslužeb, vzhledem k rychle se měnícím nařízením ohledně šíření epidemie koronaviru a s tím spojené možnosti setkávat se na veřejných shromážděních včetně bohoslužeb vás prosíme, abyste sledovali tuto webovou stránku.

V současné chvíli rušíme nedělní bohoslužby od 15. 3. 2020 až do odvolání. Za daných okolností všichni farníci jsou zproštěni povinnosti účastnit se fyzicky v neděli mše svaté. Mohou sledovat televizní přenosy viz informace na stránkách České biskupské konference nebo program televize Noe. Doporučujeme prožít duchovní svaté přijímání.

Další informace budeme průběžně doplňovat…