Mše svatá věnovaná památce zesnulých

 03.11.2022 | Ve středu 2. listopadu byla v bazilice sv. Petra a Pavla sloužena mše svatá za naše zemřelé. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. Po mši svaté následovala modlitba za zemřelé na vyšehradském hřbitově, kterou vedl P. Michal Němeček, děkan kapituly. Mši svatou i modlitbu na Slavíně zpěvem doprovázeli bohoslovci Arcibiskupského semináře Praha.

Fotografie pořízené fotografem fotografického spolu Člověk a Víra, z.s. Petrem Hrabovským a kolegou Vojtěchem Mackem: gallery