Náměty k neděli

 22.03.2020 |

Milí farníci,
současný stav zatím neumožňuje společné slavení mše svaté. Rozhodli jsme se vyčkat do úterý 24. 3. 2020 a teprve dál se rozhodneme, jak v následujících dnech budeme postupovat. Je třeba se bohužel opravdu chránit proti nákaze a neriskovat zbytečně. Na druhou stranu je třeba myslet na svátost smíření, na modlitbu, na eucharistii.

V současné chvíli Vám nabízím pomoc, odkazy na přímé přenosy mše svaté, ale také návod, jak prožít modlitbu v rodině nebo sami. Nakonec se pokusím připojit i zastavení se nad nedělními texty.

více

Pokud potřebujete jakoukoli pomoc, ozvěte se nám:

P. Michal Němeček: 724 949 935
sr. ThLic. Klára Marie Stráníková: 739 770 921

Mše svaté v přímém přenosu

Mše svaté se přenáší na televizi Noe https://www.tvnoe.cz/program (v neděli 22. 3. bude v 10.30)
Rozhlasem také Rádio Proglas https://www.proglas.cz/program/ (v neděli 22. 3. bude v 9 hodin).
Přímé přenosy mše svaté Svatého Otce v italštině lze najít na kanálu youtube: https://www.youtube.com/user/vatican/featured
Další tipy lze hledat zde: https://www.mseonline.cz/

Jak prožít bohoslužbu doma

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského nabízí návod na domácí bohoslužbu pro dospělé či s dětmi nebo i pro jednotlivce.
https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu ; https://www.pastorace.cz/pandemie nebo krátká videa P. Radka Tichého http://www.liturgie.cz/videa/a/liturgie-v-case-bez-liturgie-1 .

Zastavení nad texty Písma svatého ze 4. neděle postní 22. 3. 2020

Texty čtení najdeme zde

Nabízím svoji homilii na 4. neděli postní

Modlíme se za vás s bratry kněžími a našimi sestrami, které intenzivně šijí roušky. Nedělní mši svatou obětuji i nadále pravidelně za vás, vaše rodiny, vaše zdraví a také za pevnou naději.
Žehnám vám a vyprošuji zvláštní Boží ochranu na přímluvu Panny Marie a sv. Josefa!

Váš P. Michal