Noc kostelů 29.5.2015 na Vyšehradě

 29.05.2015 |

V pátek 29. května byla až do půlnoci zpřístupněna vyšehradská bazilika sv. Petra a Pavla a románská rotunda sv. Martina v rámci každoroční akce „Noc kostelů“.

Před 18. hodinou slavnostní vyzvánění všech vyšehradských zvonů vítalo první návštěvníky. V jižní lodi byla vyhrazena plocha dílničky dětí. V 18. hodina byla sloužena v bazilice mše svatá, kterou sloužili děkan Vyšehradské kapituly Mons. Tomáš Holub a emeritní probošt P. Antonín Doležal.

V 19. hodin se návštěvníci vydali na kůr k varhanám „ Zadními dvířky do království varhaníka“, kde mladý varhaník Ondřej Valenta velice poutavě hovořil o historii varhan a předváděl ukázky skladeb různých epoch a druhů varhanní hudby. Posluchači ho odměnili dlouhým potleskem. Varhany pochází z roku 1903. Mají tři manuály,pedál a 49 rejstříků. Vyrobila je firma bratří Paštiků a slouží bez jakýchkoliv zásahů až do dnešní doby.

V 19. 45 hodin začal před hlavním oltářem koncert hudební skupiny Alla Breve. Zazněly skladby z období gotiky, renesance a baroka, zahrané na původní historické nástroje.

Ve 20.45 začala přednáška Doc. PhDr. Petra Kubína, Ph.D., o historii vyšehradské baziliky doprovázená promítáním dokumentárních materiálů a obrázků. Potom se návštěvníci vydali na prohlídku postranních oltářů a presbytáře, přednášející je seznamoval s mobiliářem baziliky.

Ve 22.30 hodin začal ve zcela zaplněném prostoru baziliky varhanní koncert prof. Mgr. Josefa Leciana. Varhaník působí ve vyšehradské bazilice nepřetržitě již 50 let. Na programu koncertu bylo pět skladeb skladatelů různých období, koncert byl završen monumentální skladbou „Fantasie na motivy Symfonické básně Bedřicha Smetany Vyšehrad od skladatele Josefa Kličky. Vděční posluchači odměnili varhaníka Mgr. Leciana dlouhotrvajícím potleskem.

Ve 23.30 hodin děkan Vyšehradské kapituly přednesl modlitby věnované P. Marii Vyšehradské a Modlitbu za českou zemi a její obyvatele. Přímluvy četl Kristián Konzal.

O půlnoci návštěvníci vyšli se svícemi před vchod do baziliky, vyslechli několik skladeb zvonkohry, jako poslední skladba zazněla hymna Kde domov můj. Potom děkan Vyšehradské baziliky Mons. Tomáš Holub udělil shromážděným návštěvníkům, farníkům a poutníkům požehnání.

Příští rok se Noc kostelů bude konat v pátek 10. června 2016.

 Text a fotografie : Karel Lojka

gallery