Noc kostelů v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 24.5.2013

 25.05.2013 |

V 18 hodin se rozezněly všechny zvony baziliky a zvaly návštěvníky k účasti na bohoslužbě. Mši svatou sloužili P. Jan Kotas, farář vyšehradské baziliky, P. Antonín Doležal, emeritní probošt a ThDr. Jiří Huber, emeritní děkan Vyšehradské kapituly.Po 19 hodině se konala komentovaná prohlídka varhan pro děti i dospělé s názvem „Zadními dvířky do království varhaníka“. Návštěvníci mohli u vchodu obdržet razítko baziliky.

Po 20 hodině se konal koncert souboru Alla Breve, který hraje a zpívá hudbu z období pozdní gotiky, renesance a baroka. Po 21 hodině byla komentovaná prohlídka baziliky s názvem „Očima historika“ , prohlídku komentoval PhDr. Petr Kubín z Teologické fakulty UK Praha. Po 22 hodině se konal varhanní koncert profesora Josefa Leciana, dlouholetého varhaníka vyšehradské baziliky. Zazněly skladby J. Bacha, B. Smetany a L. Janáčka před posluchači zaplněným chrámem.

Před závěrem noci kostelů farář vyšehradské baziliky P. Jan Kotas četl ze starých kronik o Vyšehradu za vlády prvního českého krále Vratislava, který je také zakladatelem Královské kolegiátní kapituly při bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Na závěr zazněla Modlitba za českou zemi a její obyvatele a o půlnoci se rozezněla zvonkohra na věži baziliky, které naslouchali poslední návštěvníci Vyšehradu.

fotografie : Karel Lojka

gallery