Nový nouzový stav se nedotkne bohoslužeb

 25.11.2021 | 25. listopadu 2021 vyhlásila vláda opět nouzový stav. Bohoslužeb se však významně nedotkne.

Vláda ČR dnes, 25. listopadu 2021, vyhlásila po celém území ČR opětovně nouzový stav kvůli stále zhoršující se situaci pandemie covid-19. Vláda v demisi ho vyhlásila na 30 dní s platností od 26. listopadu 2021 18:00 hod. do 25. prosince 2021 23:59 hod.

Bohoslužby nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Platí tedy tyto podmínky podle bodu 15 Usnesení Vlády ČR ze dne 25. listopadu č. 1066:

15. právo pokojně se shromažďovat podle zákona 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů tak, že

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržovat rozestupy mezi skupinami účastníků nejméně 2 metry,
b) pokud se shromáždění koná v interiéru objektů, jeho účastníci jsou povinni dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy minimálně 1,5 metru a před vstupem do interiéru si dezinfikovat ruce.

Dřívější povinnost nosit respirátory nebo nanoroušky samozřejmě stále platí.

Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru (včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby) platí ustanovení bodu 14 tohoto Ustanovení. Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo účast osob na hromadných akcích nebo jiných činnostech je definována v bodu 17.
Usnesení Vlády ČR č. 1066 ke stažení.
Převzato z webu cirkev.cz.