Památka obětem totalit 20. března

 16.03.2022 | V den výročí smrti sv. Jana Nepomuckého proběhne modlitba u památníku obětem totalit na Vyšehradském hřbitově.

Vyšehradská kapitula si každý rok připomíná 20. března výročí smrti svatého Jana Nepomuckého, který zemřel mučednickou smrtí 20. 3. v roce 1393. V této souvislosti vznikl v roce 2003 za bazilikou v prostoru vyšehradského hřbitova památník na kněze, řeholníky, řeholnice a všechny mučedníky totalitních režimů.

Proto také v neděli 20. března 2022 v 16 hodin si připomeneme toto výročí modlitbou a položením věnce u tohoto našeho památníku, připojíme modlitbu ke svatému Janu Nepomuckému s prosbou za ochranu před všemi formami nenávisti totalitních režimů včetně aktuálních událostí vztahujících se k agresi Ruska páchané na Ukrajině.

Více o památníku zde.