Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat už před 1. listopadem

 10.09.2020 | Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu.

Během "dušiček" tedy slavnosti Všech svatých a památky věrných zemřelých je možné získat odpustky pro duše zemřelých, tedy odpuštění trestů zatěžujících jejich plnou radost v Boží blízkosti. Apoštolský stolec umožňuje tyto odpustky získat i po celý následující týden, kdy lidé jezdí na hroby. Před časem čeští biskupové požádali o možnost získat odpustky také týden před 1. 11.

"Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

+ Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference"


Publikováno na cirkev.cz: 10. 9. 2020