Pomoc pro Charitu Praha

 31.03.2020 |

Generální vikář Mons. J. Balík nás požádal o finanční pomoc pro charity v naší arcidiecézi:

„I když se o jejich práci v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office. S aktuálními opatřeními se pojí zvýšené náklady. Prosíme o příspěvek na činnost charity přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:
Bankovní spojení: 749011 / 5500
variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303

Info o nabízené pomoci Charitou zde.

Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík. Ochranu před každým zlem i před virem vyprošuje

Mons. Jan Balík
generální vikář a prezident Arcidiecézní charity“