Poohlédnutí za Noci kostelů

 04.06.2023 | Během Noci kostelů navštívilo vyšehradské kostely 5300 návštěvníků.

Vyzváněním zvonů v 17:50 jsme zahájili Noc kostelů na Vyšehradě. Po mši svaté následoval program ve všech kostelích.

V rotundě sv. Martina se střídaly komentované i volné prohlídky rotundy s minikoncerty smyčcového Tria Pohoda, v kostele Stětí sv. Jana Křtitele byly připraveny minikoncerty a individuální prohlídky, bazilika sv. Vavřince lákala milovníky archeologie. Návštěvníci měli možnost navštívit také Kapli Panny Marie na Hradbách. V bazilice sv. Petra a Pavla byl připraven bohatý program -  komentované prohlídky varhan, liturgického prostoru, přednášky o historii baziliky. O dílničky pro děti byl zájem ještě dlouho po jejich plánovaném ukončení. Zájemce o vážnou hudbu potěšil varhanní koncert a po koncertě následoval krásny závěr celého večera - modlitba za českou zemi a její obyvatele a půlnoční koncert zvonkohry. Během uklízení bylo možné posedět v tichu kostela.

Pro návštěvníky Noci kostelů byly připraveny kromě stálé výstavy v bazilice sv. Petra a Pavla - Klenotnice vyšehradské kapituly také různé výstavky. Ve všech kostelích byly vystaveny modely kostelů zapůjčené od Národní kulturní památky Vyšehrad. V bazilice byly k vidění historické liturgické oděvy - pluviál, dalmatika a kasule. V jedné z kaplí byla vystavena historická kniha "De civitate dei" vytištěna v roce 1515, kterou sepsal sv. Augustin Aurelius. Tato kniha patří mezi postinkunábule neboli paleotypy, čili knihy vydané mezi lety 1500 - 1550. Tato kniha je značně poškozena a v současné době, stejně jako celá knihovna, prochází detailním restaurátorským průzkumem. V další kapli byly vystaveny břidlicové střešní tašky ze současné střechy, která vyžaduje v blízké budoucnosti opravu. Rozpočet opravy se šplhá na 45 milionů korun.

Po celý večer byla také možnost soukromé modlitby, odevzdání své prosby nebo poděkování do schránky proseb a díků, zapálení svíčky v Kapli Panny Marie vyšehradské. Různé upomínkové předměty bylo možné zakoupit v našem obchůdku ve vstupní části baziliky.

Velké poděkování patří dobrovolníkům z řad farníků a zaměstnanců kapituly. Bez této pomoci bychom nemohli nabídnout tak bohatý program.

gallery