POOHLÉDNUTÍ ZA NOCI KOSTELŮ

 08.06.2024 | Vyšehradské kostely, které během Noci kostelů nabízely bohatý program, navštívilo rekordní množství návštěvníků - zaznamenali jsme celkem 10255 vstupů (bazilika sv. Petra a Pavla 4060 vstupů, rotunda sv. Martina 1950, kostel Stětí sv. Jana Křtitele 1245, kaple Panny Marie Šancovní 1400 a bazilika sv. Vavřince 1600 vstupů). Do přípravy a zajištění se zapojilo celkem 36 dobrovolníků (21 farníků, vyšehradské řeholní sestry, zaměstnanci vyšehradské kapituly a farnosti) a umělci, díky kterým jsme mohli poskytnout i umělecký zážitek.

V bazilice sv. Petra a Pavla jsme Noc kostelů zahájili mši svatou v 18:00 a po ní všechny židle u stolů v boční lodi zaplnily děti, aby mohli tvořit pod vedením sestry Luisy a jejich pomocnic. Zároveň návštěvníci měli možnost prohlédnout si v malých skupinkách varhany zblízka a i když byla plánovaná na komentované prohlídky jedna hodina, zástup zájemců se nezmenšoval ani po třech hodinách. Vyšehradský varhaník Lukáš Dvořák  trpělivě po celou dobu předváděl skupinkám nádherný hudební nástroj.

Mezitím v hlavní lodi probíhaly přednášky - o liturgickém prostoru a liturgických předmětech povídal děkan vyšehradské kapituly a správce vyšehradské farnosti P. Michal Němeček. Návštěvníci si se zájmem prohlídli prostory presbytáře, v postranních kaplích byla vystavena historická paramenta - liturgické oděvy (pluviál, ornát, dalmatika) a v jedné z kaplí si návštěvníci mohli prohlédnout gotické ostensorium z 15. století upravené v baroku na sluncovou monstranci. Stavební technik kapituly Ing. arch. Jan Matějovský představil projekt opravy střechy baziliky, který kapitula v současnosti zahajuje. Kromě přednášky o historii, současnosti a budoucnosti střechy baziliky, po celý večer zájemcům odpovídal na množství dotazů. Střeše baziliky byla vyhrazena jedna kaple. O historii baziliky povídal historik a univerzitní profesor PhDr. Petr Kubín, Ph.D.,Th.D.

Před varhanním koncertem v pozdních nočních hodinách se bazilika zaplnila do posledního místa. Koncert zahájily Fantazie  na motivy symfonické básně Bedřicha Smetany Vyšehrad od Josefa Kličky, zazněly skladby Georga Philippa Telemanna, Antonína Dvořáka a Antonia Vivaldiho, závěr patřil opět Bedřichu Smetanovi a Vltavě z cyklu Má vlast. Účinkovali Štěpán Jinek (fagot) a Ondřej Valenta (varhany).

Po závěrečné modlitbě za českou zemí a její obyvatelé velká skupina návštěvníků vyšla před baziliku zaposlouchat se do melodií zvonkohry a na závěr během uklízení někteří využili možnost popovídat si s duchovním správcem kostela P. Michalem Němečkem.

Další kostely byly otevřeny po mši svaté od 19:00 a do konce ve 22:00 se v nich vystřídalo mnoho návštěvníků.

V rotundě sv. Martina se prohlídky střídaly s koncerty, na kterých účinkovala zpívající harfistka Aneta Pávková, vystupující také pod uměleckým jménem Anwi (pod tímto jménem prezentuje vlastní populární tvorbu). Zazněly skladby S. Prokofjeva, C. Debussyho, C. Lizotte a dalších skladatelů, dále aranže E. Afanasievy a J. Francoise. Mgr. Kateřina Vaňková návštěvníky provázela historii rotundy a Vyšehradské sestry před rotundou odpovídaly na dotazy zájemcům stojícím dlouhou frontu před vstupem.

Harfové koncerty v podaní Anety Pávkové si návštěvníci mohli poslechnout i v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Zazněl výběr populárních písní v úpravě pro keltskou harfu a zpěv. Přístupná byla také Kaple Panny Marie Šancovní, nahlédnout do ní mělo zájem mnoho návštěvníků.

Velký zájem byl o archeologické prostory baziliky sv. Vavřince. 

Od Národní kulturní památky Vyšehrad byly vypůjčené modely středověkých podob vyšehradských kostelů.

Atmosféru Noci kostelů jsme se snažili zachytit na fotografiích gallery