Pouť ke sv. Valentinu na Vyšehradě 13. 2. 2016

 13.02.2016 |

V sobotu 13. února 2016 proběhla v Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valentina – patrona zamilovaných již tradiční Pouť ke sv. Valentinu, kterou pořádalo Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko – Centrum pro rodinu spolu s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Na programu byla celodenní rekolekce pro zamilované, snoubence a manžele od 9:00 do 15:00, kterou vedl Mons. Aleš Opatrný. 

Na poutní mši svaté v bazilice sv. Petra a Pavla v 15:30 jsme prosili o prohloubení milosrdné lásky v rodinách.

Relikviář sv. Valentina bude  vystaven před hlavním oltářem 13. a 14. února 2016.

K ostatkům medializovaným v posledním desetiletí patří světcova kost z lopatky uchovávaná v kapitulní bazilice  sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě získaná možná již za císaře Karla IV., nebo až v 19. století. Ostatek byl znovunalezen v barokním relikviáři společně se třemi dalšími v roce 2002 v zázemí Vyšehradské kapituly.  Tyto relikviáře byly součástí barokní výzdoby kostela Petra a Pavla ze 2. čtvrtiny 18. století. Při rekonstrukci a dostavbě chrámu v letech 1885 – 1903 byly přeneseny na nové oltáře a odstraněny teprve po nástupu komunistického režimu v 50.letech 20. století a byly pokládány za ztracené. Relikviáře byly restaurovány a jsou součástí chrámové klenotnice. 

gallery