Pouť snoubenců ke sv. Valentinu na Vyšehradě 16.2.2013

 17.02.2013 |

V sobotu 16. února 2013 proběhne v Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valentina – patrona zamilovaných Pouť snoubenců

Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9:00 do 15:00 a veřejná poutní mše svatá 15:30 ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.

Rekolekcí bude snoubenecké páry doprovázet P. Josef Čunek, SJ. 

K ostatkům medializovaným v posledním desetiletí patří světcova kost z lopatky uchovávaná v kapitulní bazilice  sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě získaná možná již za císaře Karla IV., nebo až v 19. století. Ostatek byl znovunalezen v barokním relikviáři společně se třemi dalšími v roce 2002 v zázemí Vyšehradské kapituly.  Tyto relikviáře byly součástí barokní výzdoby kostela Petra a Pavla ze 2. čtvrtiny 18. století. Při rekonstrukci a dostavbě chrámu v letech 1885 – 1903 byly přeneseny na nové oltáře a odstraněny teprve po nástupu komunistického režimu v 50.letech 20. století a byly pokládány za ztracené. Relikviáře byly restaurovány a jsou součástí chrámové klenotnice.  Relikviář sv. Valentina bývá vystavován na jeho svátek dne 14. února před hlavním oltářem při valentinské mši svaté.

gallery