Požehnané Velikonoce

 01.04.2021 | Program Velikonoc a přání

Farnost na Vyšehradě přizpůsobila program liturgického slavení Velikonoc 2021 současným požadavkům opatření proti šíření koronaviru. Proto jsou velikonoční obřady od 18 hodin na Zelený čtvrtek i na Velký pátek. Účast na bohoslužbách je možná jen po předchozím přihlášení, které probíhalo v předcházejících nedělích v kostele. Nyní jsou již kapacity obsazené.

Obřady vzkříšení na Bílou sobotu večer nejsou přístupné, budeme je slavit s neofyty, jejich rodinami a s těmi, kteří jsou pověřeni liturgickými službami.

Tato drastická opatření jsme zvolili jen proto, abychom dosáhli omezeného počtu účastníků bohoslužeb, jak je nám nařízeno. Velice se omlouváme všem, na které se nedostane místo.

Neděle vzkříšení, bohoslužby podle obvyklého pořádku v 8.30, 9.30 a 10.30.

Během Velkého pátku a Bílé soboty je možné přijít během dne do baziliky a individuálně se pomodlit v Getsemanské zahradě resp. u Božího hrobu. Otvírací doba viz Bohoslužby.

Všem farníkům i návštěvníkům Vyšehradu přejeme požehnané Velikonoce a pevné zdraví.


Za celou farnost
P. Michal Němeček