Putovní ikona Sv. Ludmily na Vyšehradě

 17.04.2021 | Ikona Sv. Ludmila - Matka věřících české země byla vytvořena k jubileu 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily. Od 12. do 25. 4. je na Vyšehradě.

V roce 2021 uplyne 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily. Tato připomínka proběhne především při pouti na Tetín 18. září 2021.

Svatá Ludmila

Postava sv. Ludmily je nesmírně vzácná, leč dosti pozapomenutá. Je to první panovnice naší země, jejíž ostatky se nám dochovaly až dodnes. Je první českou světicí. Je to nejen panovnice, ale také matka a babička. Zažila smrt svého manžela Bořivoje i dvou svých synů. Nese podíl na výchově budoucích panovníků, především svatého Václava... Je životem opravdu protříbenou ženou, ale současně je fakticky symbolem české státnosti, jakkoli se to v naší zemi nijak nezdůrazňuje.

Ikona svaté Ludmily

Ikona sv. Ludmily byla vytvořena k jubileu 1100. výročí její mučednické smrti a bude v tomto roce putovat farnostmi v České republice. Byla požehnána v bazilice sv. Jiří u hrobu svaté Ludmily. Na ikoně sv. Ludmila drží v ruce kostel na Levém Hradci, který společně se svým manželem Bořivojem založila. Kostel je zasvěcen sv. Klimentovi, čtvrtému římskému papeži, jehož ostatky přinesli sv. Cyril a Metoděj do Čech a následně do Říma. Kostel byl založen v letech 882–884 a stal se prvním centrem křesťanství v Čechách. Na ikoně je jeho současná podoba.

Prosebná modlitba ke svaté Ludmile

Naše svatá kněžno Ludmilo, tys odmítla temnotu pohanské modloslužby, když jsi poznala světlo Kristova evangelia. Poučena svatým učitelem Slovanů ses rozhodla upevnit víru Kristovu ve své zemi a v srdcích svého lidu. Když se proti tvé snaze pozvedlo nepřátelství, ty ses nezalekla, ale do posledního dechu jsi pevně hájila svaté Boží poznání. Proto se klaníme tvé statečnosti, oslavujeme tvou věrnost a v zkroušenosti našich duší voláme: Vyprošuj našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu a vítězství dobra a spravedlnosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
(Z řeckokatolického Akhatistu k svaté kněžně Ludmile)