Ranní mše (roráty) v bývalém kostelíku sv. Jana Stětí v pondělí, 2.12.2013

 03.12.2013 |

V bývalém kostelíku sv. Jana Stětí ve vyšehradských šancích ( za kaplí Ave Maria) na Vyšehradě byla celebrována mše (roráty) se zpěvy ráno, 2.12. v 6.30 hodin. Mši svatou celebroval děkan Vyšehradské kapituly Mons. Tomáš Holub za účasti probošta Mons. Antona Otte a kanovníků Vyšehradské kapituly. Mezi pozvanými hosty byly sestry kongregace Milosrdných sester sv. Kříže na Vyšehradě, ředitel NKP ing. Fr. Stádník, pracovníci NKP Vyšehrad, pracovníci kapituly , archeolog PhDr. B. Nechvátal a další.

Evangelium četl farář baziliky sv. Petra a Pavla P. Jan Kotas, žalmy zpíval a zpěvy vedl ing. J. Hodina.

Označení „roráty“ pochází od mešního introitu 4. neděle adventní. Začíná se slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry). Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV. Panovník zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, a to zvláště v prostředí utrakvistickém. Dosáhla svého vrcholu v 16. století. Rorátní zpěv provozovala zvláště literátská bratrstva. Rušení bratrstev za josefínských reforem roku 1783 znamená také úpadek rorátů jako takových. Od 20. století až do současné doby probíhají snahy alespoň o částečnou obnovu tradice rorátů ( zdroj – Wikipedie).

Bývalý kostelík sv. Jana Stětí ( ve správě NKP Vyšehrad ) byl v letošním roce opraven a bude využíván ke kulturním a výstavním účelům. Kostel byl založen kolem roku 1380 a prošel mnoha přestavbami, změnami , byl zmenšen a stal se součástí vyšehradských šancí při stavbě pevnosti. Později byl odsvěcen a sloužil různým účelům.

fotografie : Karel Lojka

gallery