Roráty v kostelíku sv. Jana Stětí na Vyšehradě 1.12.2014

 01.12.2014 |

V kostelíku sv. Jana Stětí ve vyšehradských šancích ( za kaplí Ave Maria) na Vyšehradě byla celebrována mše (roráty) se zpěvy ráno, 1.12.2014 v 6.30 hodin. Mši svatou celebroval kanovník Vyšehradské kapituly Mons. Aleš Opatrný za účasti probošta Mons. Antona Otte , kanovníků Vyšehradské kapituly a dalších duchovních.

Mezi pozvanými hosty byly sestry kongregace Milosrdných sester sv. Kříže na Vyšehradě, ředitel NKP ing. Fr. Stádník, pracovníci NKP Vyšehrad, pracovníci kapituly , archeolog PhDr. B. Nechvátal a další.

Evangelium četl farář baziliky sv. Petra a Pavla P. Jan Kotas, žalmy zpívala sestra Salome. Po mši svaté pozval přítomné děkan kapituly Mons. Tomáš Holub na přátelské setkání ve Vratislavově sále v Novém děkanství Vyšehradské kapituly.

Označení „roráty“ pochází od mešního introitu 4. neděle adventní. Začíná se slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry). Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV. Panovník zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, a to zvláště v prostředí utrakvistickém. Dosáhla svého vrcholu v 16. století. Rorátní zpěv provozovala zvláště literátská bratrstva. Rušení bratrstev za josefínských reforem roku 1783 znamená také úpadek rorátů jako takových. Od 20. století až do současné doby probíhají snahy alespoň o částečnou obnovu tradice rorátů ( zdroj – Wikipedie.cz ).

Bývalý kostelík sv. Jana Stětí ( ve správě NKP Vyšehrad ) byl v opraven a restaurován a je využíván ke kulturním a výstavním účelům. V interiéru byly umístěny kamenné portály vchodových vrat a dveří a dalších kamenných prvků z barokní baziliky sv. Petra a Pavla před přestavbou koncem 19. století.

Kostel byl založen kolem roku 1380 a prošel mnoha přestavbami, změnami , byl zmenšen a stal se součástí vyšehradských šancí při stavbě pevnosti. Později byl odsvěcen a sloužil různým účelům.   

 Text a fotografie : Karel Lojka

gallery