Rozhovory o životě ze svátostí

 21.04.2023 | Nabízíme pět setkání nad tématy „Jak žít ze svátostí“, která by měla naše zkušenosti navzájem sdělovat i prohlubovat.

Historie vzniku svátostí, jejich význam a podmínky přijetí, způsoby jejich slavení, příprava na jejich přijetí – to všechno jsou důležitá témata a prospěšné znalosti. Ale křesťan se pouze nedozvídá to, co se v církvi o svátostech učí. Má také osobní zkušenosti, které se mohou rozvíjet a tak napomáhat k prohlubování života z víry.  

Nabízíme proto malou řadu setkání nad tématy „Jak žit ze svátostí“, která by měla zkušenosti navzájem sdělovat i prohlubovat.

25. 4.  Žít ze křtu a biřmování

2. 5.  Žít z eucharistie

9. 5. Žít ze svátosti smíření

16. 5.  Žít z pomazání nemocných a z eucharistie nemocných

23. 5. Žít ze svátosti manželství v manželství i ve vdovství

Setkání jsou vždy od 18 hodin ve farní místnosti (K rotundě 6).

Vede je kanovník Aleš Opatrný