Svatomartinský lampionový průvod

 11.11.2022 | Skautské středisko Maják Praha připravilo na 11. listopad krásnou akci s obrovskou účasti dětí i dospělých.

Svatomartinský lampionový průvod začal hrou pro děti u rotundy sv. Martina. V rotundě P. Michal Němeček, děkan kapituly a správce vyšehradské farnosti sloužil bohoslužbu pro děti a v 17. hodin se průvod vedený sv. Martinem na bílém koni vydal Vyšehradem po hradbách, kolem baziliky sv. Petra a Pavla a skončil opět u rotundy.

Sdílíme pár fotografií pořízených skautským střediskem Maják Praha. Více na FB: https://www.facebook.com/LampionovyPruvodSvatehoMartina

gallery