VÁNOCE NA VYŠEHRADĚ 2023

 22.12.2023 | Přijďte na Vyšehrad do baziliky sv. Petra a Pavla prožít vánoční období návštěvou betléma, účastí na bohoslužbě nebo na koncertě. Bazilika je otevřena každý den.

Program událostí

24. 12. 2023 neděle 09:00 Mše svatá ze 4. neděle adventní
    10:00 - 16:00 Rozdávání betlémského světla
    23:30 Vánoční varhanní skladby (Ondřej Valenta – varhany)
    24:00 Půlnoční mše svatá (Štědrý večer)
25. 12. 2023 pondělí 09:00

Mše svatá. Po ní žehnání pokrmů pro sváteční stůl a pro nemocné (Slavnost Narození Páně)

26. 12. 2023 úterý 09:00 Mše svatá (svátek sv. Štěpána, prvomučedníka)
    15:00 Zpívání u jesliček pro děti a dospělé
    16:30 Vánoční varhanní koncert, účinkuje Ondřej Valenta
31. 12. 2023 neděle 09:00

Mše svatá s díkůvzdáním za dar manželství a s požehnáním pro rodiny (Svátek sv. Rodiny)

1. 1. 2024 pondělí 09:00

Mše svatá (Slavnost Matky Boží Panny Marie, Světový den modliteb za mír)

6. 1. 2024 sobota 09:00 Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy (Slavnost Zjevení Páně) 
    14:00 Setkání rodičů po křtu dětí v bazilice
7. 1. 2024 neděle 16:30 Vánoční koncert (J. J. Ryba – Česká mše vánoční, účinkuje sbor MáTa)
14. 1. 2024 neděle 18:00

Slavnostní mše svatá v bazilice (výročí úmrtí krále Vratislava, zakladatele kapituly) 

Vyšehradské jesličky budou zpřístupněny v návštěvní době baziliky:

24. 12. 2023 10:00 - 16:00 (bez Jezulátka!), příložitost zapálit si betlémské světlo.

od 25. 12. 2023 do 30. 12. 2023 denně 10:00 – 17:45

31. 12. 2023 10:00 – 16:00

od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024 denně 10:00 – 16:45