Velikonoční bohoslužby 2022 na Vyšehradě

 04.04.2022 | Přehled bohoslužeb v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

14. 4. Zelený čtvrtek
18:00 mše sv. na památku Večeře Páně s obřadem umývání nohou v bazilice 
19:00-20:00 adorace u Getsemanské zahrady s čtením Janova evangelia a zpěvy Taizé v bazilice 

15. 4. Velký pátek
8:00 breviář - Ranní chvály v bazilice 
10:00 - 14:00 na požádání možnost modlitby v Getsemanské zahradě (bez možnosti turistické prohlídky baziliky)
15:00 Velkopáteční obřady v bazilice s čtením pašijí podle Jana a obřadem uctívání kříže v bazilice 

16. 4. Bílá sobota
8:00 breviář - Ranní chvály v bazilice 
10:00 - 16:00 na požádání možnost modlitby u Božího hrobu (bez možnosti turistické prohlídky baziliky)
20:30 VELIKONOČNÍ VIGILIE v bazilice bez křtu dospělých v bazilice 

17. 4. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
8:30 mše sv. v bazilice
9:30 mše sv. v bazilice

18. 4. Velikonoční pondělí
9:00 mše svatá v bazilice