Velikonoční bohoslužby 2023 na Vyšehradě

 20.03.2023 | Přehled bohoslužeb ve Svatém týdnu a na Velikonoce v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

2. 4. Květná neděle
9:00 mše sv. s žehnáním ratolestí a průvodem. Začátek u rotundy sv. Martina. Po požehnání ratolestí průvod do baziliky sv. Petra a Pavla
17:00 koncert Pergolesiho Stabat Mater v podání pěvkyň Elišky Minářové a Anny Moriové

6. 4. Zelený čtvrtek
18:00 mše sv. na památku Večeře Páně s obřadem umývání nohou 
19:00 - 20:00 adorace u Getsemanské zahrady s čtením úryvků z evangelií a zpěvy Taizé

7. 4. Velký pátek
9:00 společná modlitba Ranních chval
10:00 - 14:00 možnost modlitby v "Getsemanské zahradě"
15:00 Velkopáteční obřady se čtením pašijí podle Jana a obřadem uctívání kříže

8. 4. Bílá sobota
9:00 společná modlitba Ranních chval a po té obřad pomazání olejem katechumenů
10:00 - 16:00 možnost modlitby u Božího hrobu
20:30 VELIKONOČNÍ VIGILIE spojené se křtem dospělých

9. 4. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
9:00 mše sv. v bazilice s požehnáním pokrmů

10. 4. Velikonoční pondělí
9:00 mše svatá