Velikonoční bohoslužby 2024 na Vyšehradě

 27.03.2024 | Přehled bohoslužeb ve Svatém týdnu a na Velikonoce v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

24. 3. Květná neděle
9:00 mše sv. s žehnáním ratolestí a průvodem. Začátek u rotundy sv. Martina. Po požehnání ratolestí průvod do baziliky sv. Petra a Pavla.

28. 3. Zelený čtvrtek
18:00 mše sv. na památku Večeře Páně s obřadem umývání nohou 
19:10 - 20:00 adorace u Getsemanské zahrady s čtením úryvků z evangelií a zpěvy

29. 3. Velký pátek
9:00 společná modlitba Ranních chval
10:00 - 14:00 možnost modlitby v "Getsemanské zahradě"
15:00 Velkopáteční obřady se čtením pašijí podle Jana a obřadem uctívání kříže

30. 3. Bílá sobota
9:00 společná modlitba Ranních chval a po té obřad pomazání olejem katechumenů
10:00 - 16:00 možnost modlitby u Božího hrobu
19:00 - 22:00 VELIKONOČNÍ VIGILIE spojené se křtem dospělých

31. 3. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
9:00 mše sv. v bazilice s požehnáním pokrmů
POZOR, v noci se posouvá čas o hodinu dopředu!

1. 4. Velikonoční pondělí
9:00 mše svatá