Začíná příprava na křest dospělých

 21.08.2023 | Příprava na křest je především cesta. Na Vyšehradě začne 10. září. Zveme jak zájemce o křest, tak i ty, kdo chtějí prohloubit svoji víru.

V neděli 10. září v 18 hodin se poprvé setkají zájemci o křest dospělých. Setkání proběhne v prostorách farní místnosti (aktualizováno: K rotundě 10, Praha 2, areál Vyšehradu).

Jde o "cestu" trvající několik měsíců, během které se zájemci o křest seznámí s Biblickým textem, projdeme některé zajímavé části evangelií či Starého zákona. Následně se budeme zabývat tím, v co skutečně křesťané věří, jak se sami modlit a jak žít z víry.

Na první setkání může přijít každý, kdo má zájem o křest nebo nebyl dosud biřmován. Zváni jsou i ti, kteří by rádi svůj život z víry prohloubili, i když jsou již pokřtění (např. mnoho let víru nepraktikovali, hledají svoji vlastní cestu, narazili na základní otázky víry, nikdy se ve víře nevzdělávali nebo jen jako děti...).