Zprávy v době koronavirové epidemie

 04.04.2020 |

Milí farníci,
v současné chvíli jsou zrušeny bohoslužby do 30. 4. 2020. Dále pak bude záležet na dalších rozhodnutích o karanténě a nouzovém stavu vyhlášené vládou ČR ve vztahu k pandemii coronaviru. Za daných okolností všichni farníci jsou zproštěni povinnosti účastnit se fyzicky mše svaté.

Po zkušenosti z minulého víkendu nabízím v neděli 5. 4. mezi 16 -18 h, že bude otevřený vchod do rotundy sv. Martina a v něm budu podávat individuálně sv. přijímání. Sami zvažte, nakolik je pro koho vhodné přijít!

Dopoledne budu slavit mši svatou a požehnám nějaké ratolesti. Kdo přijde do rotundy, připravím je tam a bude možné si je alespoň odnést domů. Velmi vás vyzývám, abyste se doma pomodlili. To je důležitější, než přijít na Vyšehrad! Nesledujte jen televizi, ale sami se pomodlete! Využijte naše Náměty na neděli.

V příštím týdnu se pokusím doplnit podněty na Velikonoce. Mnohé je však v Katolickém týdeníku, který lze nyní volně najít zde.

Nabízím své Slovo na Květnou neděli.  Pan probošt Mons. A. Opatrný připravil také svoje zastavení nad liturgickými texty Květné neděle.

Pevné zdraví a Boží ochranu vyprošuje
P. Michal Němeček